Landbrugsstyrelsen erkender IT-problemer over for Folketingets Ombudsmand

Landbrug & Fødevarer klagede i december 2020 til Ombudsmanden over de digitale platforme og sagsbehandlingen hos Landbrugsstyrelsen i forbindelse med udbetaling af økologisk arealtilskud og tilskud til plejegræs.

Med klagen ønskede L&F at få Ombudsmanden til at indlede en undersøgelse af, om administrationen skete i overensstemmelse med god forvaltningsskik. Såvel landmænd som konsulenter har igennem flere år oplevet mange og gentagne store problemer med ansøgningsprocessen, systemernes indretning og manglende vejledning. 

Sagen er nu afgjort, fordi styrelsen anerkender problemerne og har lagt en plan for den fremadrettede håndtering for at undgå lignende situationer som i 2019 og 2020 især. Med de iværksatte initiativer og erkendelsen fra Landbrugsstyrelsens side, finder Ombudsmanden ikke grundlag for at foretage sig mere i sagen.

- Ombudsmanden har lyttet til vores kritik og bedt Landbrugsstyrelsen om at forholde sig til den, og det er vi godt tilfredse med. Men selvfølgelig er det afgørende for os, at vi undgår lignende tekniske og bureaukratiske nedbrud, når systemerne anvendes fremover, siger Chefjurist i Landbrug & Fødevarer Charlotte Bigum Lynæs om afgørelsen.

Læs også