BL-formand: - Der er brug for mere åbenhed hos os landmænd

Hvis landbruget skal være godt rustet til fremtiden, vil det kræve mere åbenhed og samarbejde i landbruget. Sådan lyder det fra Peter Kiær, Haslev, der er ny formand i Bæredygtigt Landbrug.

På Storgården udenfor Haslev driver Peter Kiær et stort landbrug med svineproduktion.

Det kom som lidt af en overraskelse, da Peter Kiær efter generalforsamling i Bæredygtigt Landbrug afløste den mangeårige formand Flemming Fuglede.

Den nyvalgte formand, der har overtaget sin fædrene gård, Storgården udenfor Haslev på Sjælland, angiver flere motiverende faktorer omkring sin nye post blandt toppen af landbrugets interesseorganisationer.

Peter Kiær, hvorfor har du egentlig valgt at påtage dig opgaven, og hvad er din motivation?

- Det skal jeg sige dig! Det er to ting. Den egoistiske er, at jeg godt kan lide at gøre en forskel. Det er noget, jeg får noget ud af, det giver mig en holdning, og jeg bliver stolt og glad for at kunne gøre en forskel.

- Og nummer to ting er, at jeg har fået at vide af vores medlemmer, at når jeg er fremme i medier – det har jeg jo været nogle gange, også i tv, omkring forskellige ting, lige fra dyrevelfærd til pesticider i boringer – så får jeg at vide, at jeg gør det rigtig godt. Så jeg ser det egentlig også som en pligt. For hvis jeg kan gøre det godt, så må jeg fortsætte den vej.

- Jeg har også en udpræget retfærdighedssans. Og det betyder, at hvis der er noget urimeligt, så bliver jeg stødt på manchetterne, så vil jeg ikke finde mig i det. Så vil jeg have orden i tingene. Det største, jeg har været med til, var jo traktordemonstrationen i november, men ellers er det jo at skrive i det offentlige debatrum via læserbreve og komme ud og holde foredrag omkring nogle ting. Så det betyder bare meget for mig, at tingene bliver ordentligt behandlet. Og at vi bliver ordentligt behandlet som landmænd i Danmark.

Vil rydde op i misforståelser

Ifølge den nyvalgte BL-formand vil det være naturligt at gøre noget fra landbrugets side for at stå stærkere i bevidstheden i befolkningen og finde større forståelse for de udfordringer, der er i erhvervet. Mere åbenhed, prædiker Peter Kiær.

- Det er et stort problem, at dansk landbrug bliver misforstået omkring, hvad vi laver, hvordan vi behandler vores dyr, planterne, hvordan vi bruger kemi. Det er en kæmpe udfordring at få leveret varen og at få fortalt de historier, siger Peter Kiær.

Men det er ikke kun omverdenens skyld, at det har været svært at få udbredt mere viden om landbruget, mener han.

- Vi har selv været rigtig dårlige til at vise frem, hvad det er, vi går og producerer, og hvorfor vi er så stolte af det, vi producerer. Vi har også været dårlige til at fortælle om både kvaliteten og fødevaresikkerheden, og specielt også vores dyrevelfærd. Vi har ikke vist det nok frem.

Men i den sammenhæng skal man ikke kun fortælle solstrålehistorier om landbruget, påpeger Peter Kiær.

- Selvfølgelig skal man også vise de ømme tæer frem. Er der ting, vi skulle have gjort bedre, så skulle vi da have lukket folk ind og set, hvad man kunne tale om i den forbindelse. Så der er i hvert fald stadig en stor opgave at løfte.

Har kontakt til røde partier

Det er ikke den eneste udfordring, som dansk landbrug står overfor. Der er endnu ikke en politisk aftale om klimapolitikken i landbruget på plads, og hele spørgsmålet om 70 procents reduktion af klimatrykket frem mod 2030 er en svær størrelse i forhold til de virkemidler, der findes i landbruget.

Det gør området til en politisk kampplads, og ifølge BL-formanden kan den manglende faglighed medvirke til, at man fra interesseorganisationen løber panden mod en mur. Men:

- Når man løber panden mod en mur, og ved at der er en udfordring, skal man netop blive ved. Og jeg er selv inde og snakke med de røde partier i øjeblikket og bruger lidt tid på det inde på Christiansborg. 

- Hver gang, jeg er sammen med dem, er vi jo ikke enige om alting, men så må vi jo sætte farten endnu mere op, for til sidst, når vi løber mod muren, så kommer fagligheden jo frem. Den skal frem, og til sidst vil fagligheden sejre. Det er jeg helt sikker på. Og hvis man ikke har den stædighed i sig, så skal man ikke være formand for Bæredygtig Landbrug, så enkelt er det.

Og til Søndergaard

Men også i landbruget har der været gang i en politisk udvikling. For som bekendt har Landbrug & Fødevarer også skiftet formand fra Martin Merrild til Søren Søndergaard, på samme måde som Peter Kiær har afløst Flemming Fuglede hos Bæredygtigt Landbrug. Og det giver i høj grad nogle potentialer, mener den nyvalgte BL-formand.

- Jeg ser store fordele i det generationsskifte, der er sket. Det har nogle store potentialer. Alene det, at jeg løbende har kontakt med Søren Søndergaard for at snakke om, hvor vi står i forhold til de forhandlinger, der er. Vi prøver virkelig begge to på at hjælpe landmændene. Jeg har også sagt, at jeg faktisk ser et stort lys i Landbrug & Fødevarers nye formand, siger Peter Kiær.

Søren Søndergaard har rakt hånden ud til et samarbejde med Bæredygtig Landbrug, blandt andet i forhold til klimaopgaven, og den fremstrakte hånd får ikke lov at hænge, lyder det fra Peter Kiær.

- Jeg hilser det utrolig meget velkomment, at Søren Søndergaard rækker hånden ud til mig. Og jeg rækker også hånden ud til ham. Det er jo fantastisk, at vi kan supplere hinanden, hvor vi før bare modarbejdede hinanden, siger Peter Kiær.

-  Men det er klart, at vi er nødt til at gøre opmærksom på det, når L&F gør noget, der er helt ufagligt. Det er jo klart. Men jeg synes faktisk, at vi har en god dialog i øjeblikket, og at vi er helt enige omkring mange af de elementer, der kører i landbrugsforhandlingerne.

Forskellen til Fuglede

Selv om Bæredygtigt Landbrug har skiftet formand, slår den nye formand fast, at man kan forvente, at BL slår benhårdt til ørenlyd for mærkesager som vandplaner og andre ting, danske landmænd må slås med i det daglige. Men:

- En måde, man kan mærke forskellen på (i forhold til Flemming Fuglede, red.), er måske nok, at jeg er mere tilbøjelig til at diskutere ting med modstandere uden måske at blive for nærtagende. Men jeg vil være knaldhamrende skarp på, at vi skal have bedre rammevilkår i Danmark. At vi skal have lavet vandplanerne om, for det fundament, de er bygget på, viser jo gang på gang, at de ikke er den vej, man skal gå. Det er en helt anden vej, man skal gå.

- Selvfølgelig er der nogle udfordringer i vandmiljøet, men det er ikke kun kvælstof fra landbruget, der er skyld i, at vi har dårligt vandmiljø nogle steder. Det er lige så meget andre ting, som vi ved kan have en stor indflydelse på vandmiljøet. Og det vil sige, at jeg er meget skarp på, hvad det er for udfordringer som landmænd går igennem i øjeblikket, og at landbrugsfamilierne ikke bliver behandlet lige så godt i Danmark som i andre EU-lande.

Skiftet fra Fuglede til Kiær betyder heller ikke, at Bæredygtigt Landbrug skifter holdning omkring udtagningen af lavbundsjorde, slår Peter Kiær fast.

- Vi mener, at den grønne omstilling og klimakampen skal foregå på en anden plade end blot at arbejde på noget, der er luftkasteller og vindfrikadeller, nemlig at trække jord ud, som man ikke engang er klar over, hvad de miljøkonsekvenser ellers vil være. Det er sådan noget som fosformobilisering, lattergasemissioner og så videre. Der er mange udfordringer ved at tage lavbundsjorde ud. Men ikke desto mindre vil de blive brugt som den store løsning. Det er det ikke, slår Peter Kiær fast.

Opbakning hjemmefra

Som BL-formandens udtalelser vidner om, er det ikke engagement, der mangler hos Peter Kiær. Men hvad siger det hjemlige bagland egentlig til, at karrieren som landmand er blevet suppleret op med en tung formandspost i BL? Jo, ifølge Peter Kiær selv mangler der ikke opbakning.

- Min kæreste har set, at jeg brænder for det. Så hun har egentlig opfordret mig til at gøre det. Så hun har faktisk været med til at presse mig ind i det, eller i hvert fald været med til at skubbe mig ind i det.

Så ryggen er fri til at være BL-formand?

- I hvert fald i forhold til skideballer, for jeg kan jo altid slå på, at hun selv har sagt, at jeg skulle stille op som formand, så det er hendes egen skyld, hvis jeg ikke er så meget hjemme!

Læs også