Landbrug & Fødevarer: En klimaafgift på fødevarer bør afspejle de danske forcer

Landbrug & Fødevarer er enige med mange af Klimarådets pointer, men mener også, at det er vanskeligt at fastsætte en afgift på fødevarer, så den afspejler, hvor klimavenlig- eller belastende den er.

Niels Peter Nørring, klimadirektør i Landbrug & Fødevarer, er enig i mange af Klimarådets pointer på baggrund af en ny rapport.

- Landbrug & Fødevarer er enige med Klimarådet i, at et Klimamærke skal forankres offentligt og statskontrolleret. I forhold til troværdigheden i befolkningen er det afgørende, at mærkningen udvikles og forankres i offentligt regi og et klimamærke på fødevarer bør ses i sammenhæng med de officielle kostråd og ernæringsanbefalinger.

Niels Peter Nørring mener dog også, at det er vanskeligt at fastsætte en afgift på fødevarer, så den afspejler, hvor klimavenlig eller belastende den er. For så skal der nemlig ses på hele værdikæden, fortæller han.

- Det nytter ikke at sige, at eksempelvis alt oksekød – uanset oprindelsesland – har den samme klimabelastning. Der er stor forskel på, hvordan fødevarer produceres rundt om i verden. I Danmark er vi blandt de mest klimaeffektive, og det skal der tages højde for, siger han.

Kan ændre meget

Hvis der skal opbygges en national database, så er det også ifølge Niels Peter Nørring afgørende, at der opbygges en offentligt forankret database for fødevarers klimapåvirkning, som anerkendes bredt og som bygger på EU's arbejde på området.

- Derudover er det afgørende, at virksomhederne kan kommunikere om egne opgørelser, hvis de har en bedre klimaperformance på produktniveau end gennemsnittet. Det er et vigtigt incitament for virksomhederne til at forbedre sig i retning mod klimaeffektiv produktion.

Niels Nørring tilføjer:

- Vi synes, at det overordnet er en god rapport, og er helt enige i, at vi kan gøre meget for det globale klima ved at ændre sammensætningen af forbruget af fødevarer. Det er mere klimavenligt, hvis vi alle følger kostrådene.

- De offentlige køkkener er en vigtig driver i udviklingen mod mere klimavenlig mad. Det giver derfor god mening, at de producerer mad efter de officielle kostråd. Når de offentlige køkkener skal servere mindre kød, bør kødet til gengæld være af en bedre kvalitet. Derudover er det vigtigt at tage hensyn til ernæringsanbefalingerne til de særlige målgrupper, som de offentlige køkkener også bespiser, blandt andet ældre, patienter samt småbørn, tilføjer han.

Læs også