Grøn gasstrategi peger på stort potentiale for biogas til tung transport

Biogas står helt centralt i en ny Grøn Gasstrategi fra regeringen, der fastslår, at Danmark har nok biomasseressourcer til at gøre gasforbruget helt grønt. Biogassen rummer et stort potentiale for grøn omstilling af især den tunge transport.

- Det er vigtigt, at regeringen med gasstrategien slår fast med syvtommersøm, at Danmark har tilstrækkeligt med bæredygtige bioressourcer til at gøre hele det danske gasforbrug grønt, og at biogassen rummer et stort potentiale for at levere grøn omstilling af den tunge transport.

Sådan lyder den klare melding fra brancheorganisationen Biogas Danmarks formand Henrik Høegh, der hilser regeringens nye grønne gasstrategi velkommen.

- Vi er meget tilfredse med strategien, og meldingen fra biogasbranchen er, at vi er klar til at sætte ekstra fart i produktionen, så vi for alvor kan få taget hul på den grønne omstilling af vejgodstransporten, fastslår Henrik Høegh.

Regeringens strategi bekræfter desuden, at biogassen skal levere back up til energisystemet, så Danmark får forsyningssikkerhed i el- og varmeproduktionen, og at biogassen skal dække industriens behov for grøn energi i det omfang, el ikke er en mulighed.

Potentiale

Samtidig glæder Henrik Høegh sig over, at der er god sammenhæng mellem gasstrategien og den Power-to-X strategi, der ligeledes offentliggøres i dag.

- Den grønne gasstrategi peger på, at biogasanlæggene kan levere store mængder CO2. Samtidig udpeger Power-to-X strategien de områder i Nord- og Vestjylland samt Sydsjælland og Lolland Falster, hvor produktionen af de grønne Power-to-X-brændstoffer skal udvikles, hvis forstærkningerne af elnettet skal minimeres. Disse områder passer godt sammen med biogasproduktionen, så der er rigtig god sammenhæng mellem strategierne, siger Henrik Høegh.

I visionen for gassens rolle i den grønne omstilling slår Grøn Gasstrategi fast, »at der er biomasseressourcer nok til de grønne gasser, som der er brug for til den grønne omstilling af gasforbruget«.

Grøn Gasstrategi understreger også, at produktionsomkostningerne for biogas ikke kan sammenlignes med produktionsomkostningerne for vedvarende el, da biogas har nogle egenskaber, el ikke har, og kan nogle ting, el ikke kan. Biogas kan blandt andet lagres i store mængder i det eksisterende gassystem og kan skabe en flamme samt meget høje temperaturer.

Biogassen skal sikre danske, at danske industrivirksomheder har adgang til grøn energi i de tilfælde, hvor el ikke er en mulighed. Dermed sikres danske arbejdspladser mod udflytning til udlandet.

Afbalancering

Biogasanlæggene kan i 2030 levere op mod 1,4 millioner ton CO2, der kan anvendes til CO2-lagring og Power-to-X produktion. Grøn Gasstrategi peger på muligheden for, at der kan etableres rørledninger til opsamling af CO2 fra blandt andet biogasanlæg til lagring og Power-to-X produktion. Dermed kan biogasanlæggene også bidrage til sektorkobling og afbalancering af energisystemet.

Nyt CO2-fortrængningskrav

  • Fra 1. januar 2022 indføres et CO2-fortrængningskrav, hvor ustøttet biogas ifølge Biogas Danmark har en fordel, da det har en stor CO2-fortrængningsevne, fordi det er affaldsbaseret i modsætning til 1. generations biodiesel
  • EU’s CO2-fortrængningskrav til vejtransporten kan kun opfyldes uden anden støtte, og anvendelsen af ustøttet biogas i den tunge transport kan derfor medføre yderligere CO2-reduktioner

Læs også