Lånemuligheder forbedres i landdistrikter

Som led i indsatsen for at sikre balance på tværs af landet har regeringen besluttet at styrke lånemulighederne for de erhvervsdrivende i landdistrikterne ved at ophæve den nedre beløbsgrænse på 1 mio. kr. for vækstlåneordningen i Vækstfonden.

Erhvervsdrivende i landdistrikterne kan opleve udfordringer med adgangen til lån på grund af usikkerhed om ejendomspriser og salgsmuligheder, hvilket mindsker bankernes villighed til at acceptere ejendomme som sikkerhed for et lån.

Regeringen har derfor besluttet at ophæve den nedre beløbsgrænse for vækstlåneordningen i Vækstfonden og dermed åbne muligheden for at optage mindre lån, som for eksempel kan optimere de fysiske rammer med forbedringer eller nye maskiner, som er afgørende for vækst.

- Hvis landdistrikterne skal være et godt sted at bo og arbejde, er der brug for gode vækstmuligheder blandt de lokale virksomheder. Særligt vores mindre virksomheder er helt afgørende for at skabe og fastholde arbejdspladser i hele Danmark. De skal ikke have dårligere muligheder for at låne penge end resten af erhvervslivet, siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Vækstfonden oplever i dag en stigende efterspørgsel fra virksomheder, der ønsker finansiering på mindre end 1 mio. kr. Det drejer sig særligt om mindre virksomheder og virksomheder, der ligger i landdistrikterne. 

Det vil fortsat være en forudsætning, at der er tale om finansieringer, som samlet set vurderes rentable.

Læs også