L&F opfordrer: Vigtigt at økologer kommer med i BNBO-aftaler med erstatning

Landbrug & Fødevarers Økologisektion opfordrer alle økologer med BNBO-arealer til at tage stilling til, om de ønsker at komme med i frivillige aftaler i 2022 og modtage erstatning på lige fod med andre lodsejere.

Økologiske landmænd bør overveje at indgå frivillige aftaler i år og modtage erstatning, hvis de har arealer i de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), skriver Landbrug & Fødevarer Økologisektion i et nyhedsbrev.

Det kan nemlig få økonomiske konsekvenser for økologerne, hvis sprøjteforbuddet bliver tinglyst. Det vil nemlig betyde, at man ikke længere vil kunne søge om økologisk arealtilskud. I samme ombæring kan selve ejendomsværdien påvirkes.

Med en frivillig aftale om økologisk drift eller pesticidfrihed, uden erstatning, vil en økologisk landmand kunne søge og opretholde sit økologitilsagn, skriver Landbrug & Fødevarer i et nyhedsbrev.

»Det stiller økologer i en kompliceret situation, da der på den ene side ikke kan opnås økologitilskud for arealer omfattet af tinglyste krav eller lovkrav. På den anden side vil en tinglyst restriktion mod brug af pesticider på et areal reducere ejendomsværdien af dette areal, uanset om det aktuelt anvendes til økologisk produktion. Det kan derfor være meget relevant for mange økologer at komme med i de frivillige aftaler med erstatning i løbet af 2022, trods bortfald af økologitilskud på arealerne«, skriver Landbrug & Fødevarer Økologisektion.

Læs også