Tilfredshed med Landbrugsstyrelsen er faldet

Landbrugernes samlede tilfredshed med Landbrugsstyrelsen er faldet i forhold til året før, viser Landbrugsstyrelsens tilfredshedsundersøgelse for 2021. På flere specifikke områder stiger landbrugernes tilfredshed dog.

Landbrugsstyrelsens årlige undersøgelse af brugertilfredsheden viser, at 51 procent af de adspurgte landbrugere er overordnet tilfredse med Landbrugsstyrelsen. Det er en tilbagegang fra 57 procent i 2020. 

Tilbagegangen i den overordnede tilfredshed var ifølge direktør Lars Gregersen ikke uventet:

- IT-mæssige udfordringer og introduktion af nyt Tast selv i årets løb har været med til at påvirke den overordnede tilfredshed, siger Lars Gregersen. 

- Vi har også fremadrettet stort fokus på at udvikle styrelsens IT-løsninger og kontaktpunkter og kan se, hvordan der kvitteres for det i tilfredshedsundersøgelsen, lyder det fortsat. 

Selv om den overordnede tilfredshed falder, stiger tilfredsheden også på en række områder som kontakt med styrelsen, kontrolbesøg og skriftlig kommunikation. Landbrugernes tilfredshed går frem på 12 af 14 af styrelsens kerneområder, skriver Landbrugsstyrelsen.

Undersøgelsen giver et øjebliksbillede af brugertilfredsheden og viden om, hvad landbrugere og konsulenter ser som de vigtigste områder at forbedre her og nu. 

Landmænd prioriterer sammenhæng mellem regler og landbrugspraksis højest, imens konsulenter fremhæver driftsstabilitet i Tast selv.

 

Undersøgelsen

Undersøgelsen er sendt til cirka 10.000 landbrugere og cirka 3.100 har besvaret undersøgelsen

Cirka 500 konsulenter har modtaget undersøgelsen og cirka 250 har besvaret den

Landbrugernes samlede tilfredshed falder fra 57 til 51 procent

Konsulenternes samlede tilfredshed falder fra 39 til 24 procent

Læs også