- Gyllebeholdere bør placeres, hvor gyllen skal bruges

Slutproduktet fra biogas er flydende. Det kræver i fremtiden flere gyllebeholdere, og disse skal kunne placeres mere logisk, hvis det står til Henrik Jessen, bestyrelsesmedlem i LandboSyd.

Henrik Jessen, bestyrelsesmedlem i LandboSyd ser behovet for nytænkning.

- Flere biogasanlæg vil i den kommende tid øge sin gasproduktion væsentligt for at udfase russisk gas, hvilket vil medføre større mængder afgasset biomasse, siger han.

Når en landmand leverer gylle eller dybstrøelse til et biogasanlæg, skal den afgassede biomasse tages retur. Det betyder, at gyllen først skal transporteres fra husdyrbruget, hvorefter den afgassede biomasse transporteres tilbage til husdyrbrugets gyllebeholdere. Senere skal den afgassede biomasse køres ud på husdyrbrugets arealer, hvoraf en del af arealerne ofte ligger i større afstand fra husdyrbruget. Det vil derfor, ifølge Henrik Jessen, være hensigtsmæssigt, hvis der kunne etableres gyllebeholdere, der hvor den afgassede biomasse skal anvendes - nemlig ude ved markerne.

Undgår dobbelt transport

- Dermed undgår vi, at gyllen transporteres dobbelt. Men når jeg spørger i LandboSyds miljøafdeling, kan jeg høre, at der kun er givet lov få gange til at placere gyllebeholdere i det åbne land. Derudover hører jeg, at det kun er dén størrelse gyllebeholder, der passer til ejendommens egne arealer - under forudsætning af, at gyllebeholderen er erhvervsmæssigt nødvendig.

- Det betyder, at en planteavler, der modtager gylle fra et biogasanlæg, ikke kan få en sådan tilladelse, da den kun må være til egne arealer. Hvorfor vi ender med flere små beholdere, som ikke er lige så hensigtsmæssigt placeret, som de kunne være. Selvfølgelig skal to eller tre ejendomme eller naboer kunne dele en tank, siger Henrik Jessen.

Uhensigtsmæssig løsning

LandboSyd mener derfor, at der bør være mulighed for at få en fuld landzonetilladelse til etablering af gyllebeholdere, der kan opbevare afgasset biomasse til flere ejendomme, som ligger i tilknytning til hinanden.

- Jeg mener, at løsningen med etablering af mange små gyllebeholdere, der kun passer til hver enkelt ejendoms matrikulære areal, er uhensigtsmæssig. Oveni kommer, at det er dyrt. Dette modarbejder hensigten med loven, som blandt andet er at undgå spredt bebyggelse i det åbne land. Derfor må det være bedre for alle, at beholderne er større, færre og placeret mere hensigtsmæssigt, påpeger Henrik Jessen.

Brug for klar vejledning

Han understreger, at der er brug for klar vejledning om, hvad der kan lade sig gøre inden for lovens rammer. Ligeledes fremhæves, at der er brug for, at kommunernes forskelligartede og ofte lidt restriktive praksis gøres mere smidig.

- LandboSyd har derfor netop henvendt sig til Bolig- og Planstyrelsen og bedt om, at styrelsen udsender en vejledning på området. Kommunerne bør være oplyst om, at de faktisk har mulighed for at medgive »fulde« landzonetilladelser.

- Dertil er det også vigtigt, at kommunerne prioriterer sagerne, så den afgassede biomasse hurtigst muligt kan blive opbevaret hensigtsmæssigt. Det vil potentielt kunne være en medvirkende faktor til, at mere gylle hurtigere kommer igennem biogasanlæg og leverer mere grøn gas, ligesom brændstofforbruget til transporter kan reduceres. Samtidig undgår vi rigtig meget transport på vejene med traktorer og gyllevogne, siger Henrik Jessen.

Læs også