Fremtidens grønne landbrug

Af Susanne Zimmer (FG)

Storkreds Nordjylland

Dansk landbrug skal spille en vigtig rolle i det fremtidige samfund, det er derfra vi skal have gode fødevarer.

I Frie Grønne ønsker vi at omlægge størstedelen af landbruget til vegetabilsk produktion. Mange landbrugere er allerede gået den vej. Det er langt mere effektivt i forhold til, hvor mange fødeenheder, der kan produceres på et areal og kan frigive arealer til natur. Tænk hvor mange gulerødder vi kunne producere i stedet for at producere majs eller korn til dyrefoder. Vi kunne undgå megen import af grøntsager.

Langt færre og fritgående dyr kunne muliggøre et totalt stop for import af soja, som er produceret i det globale syd på bekostning af regnskov, hvor de oprindelige bønder har mistet deres bolig og levebrød.

Frie Grønne er også optaget af at bevare muligheden for at hente rent drikkevand op af vores brønde. Derfor vil vi have udfaset al kemisk sprøjtning senest i 2030, og selvfølgelig skal hverken private borgere, kommuner, regioner, stat eller virksomheder have lov til at bruge pesticider.

Vi ønsker et regenerativt landbrug, som ikke kræver kunstgødning, som giver plads til natur, som producerer de gode råvarer uden af nedbryde humuslaget, så jorden over tid bliver gold. Vi ønsker få husdyr, men dyr, som går frit på marker og i skovlandbrug og som har god dyrevelfærd og styrker biodiversitet og humuslag.

Det har den kæmpe sidegevinst at det øger CO2-optaget, styrker biodiversiteten, reducerer den ødelæggende udledning af næringsstoffer og samtidig styrker en mere plantebaseret kost, sundheden.

Læs også