Moderaternes holdning til smågrisetransport?

Vil Modetaternes spidskandidat i Sønderjylland, Henrik Frandsen, virkelig nedlægge smågrisetransporten, spørger Folketingskandidat for Venstre, Chris Preuss, der har skrevet følgende:

Forleden blev jeg noget overrasket og provokeret, da jeg i Partilederne LIVE på TV2 hørte Lars Løkke fra Moderaterne forholde sig til landbruget og hele spørgsmålet om klima.

Her sammenligner Lars Løkke eksporten af smågrise med eksporten af svinekød og udtalte: »Men det med at have den der supplerende griseproduktion, hvor at vi i virkeligheden så at sige bare sætter dem på en lastbil og kører dem sydpå. Det kunne man sløjfe af over tid.«

Så grundlæggende set mener Moderaterne nu åbenbart, at vi på sigt skal nedlægge vores eksport af smågrise. Fordi det ikke giver lige så god økonomi for Danmark, og fordi det har en påvirkning af vores miljø og klima.

Når man trækker på sine mavefornemmelser, og når man vælger en nationalistisk tilgang til klimaspørgsmålet, ja så hører Moderaterne vel til i rød blok. At nedlægge eksporten af smågrise vil være et katastrofalt tiltag, som vil føre til fyresedler på danske arbejdspladser og koste dansk velstand. Det er jeg som sønderjyde og folketingskandidat lodret imod.

Så kære Henrik Frandsen - Du er Moderaternes spidskandidat i Sønderjylland. Er det også din politik, og støtter du at smågriseksporten på sigt skal nedlægges, så der skal lukkes flere sønderjyske arbejdspladser i landbruget?

Jeg gør ikke! Vi skal gøre Danmark rigere og føre politik med hold i virkeligheden. Jeg tror ikke på, at vejen frem er afvikling af produktion, men udvikling af mere teknologi, som kan gøre produktionen bæredygtig. Landbruget er den eneste sektor, der har et bindende klimamål. Og så er landbruget en af vores store arbejdsgivere, som skaber liv på landet og gode jobmuligheder i vores landdistrikter.

Men selvom jeg er imod at afskaffe smågrise-eksporten, så vil jeg samtidig utrolig gerne, at vi slagter flere grise i Danmark. Flere slagtninger giver flere arbejdspladser på vores slagterier. Men jeg mener altså, at det skal ved at styrke økonomien i slagtesvin i Danmark. Ikke ved at afskaffe smågrise-eksporten!

Læs også