Anders Nørgård stiller op til sektorbestyrelsen

Anders Nørgård, Hogager har besluttet at stille op til en af de fire pladser, når der skal være valg til sektorbestyrelsen for økonomi og virksomhedsledelse ved Landbrug & Fødevarers delegeret møde i Herning den 10. november.

I forbindelse med sit kandidatur til sektorbestyrelsen for økonomi og virksomhedsledelse ved Landbrug & Fødevarers siger Anders Nørgård:

- De næste 10-15 år bliver de mest skelsættende år i hele landbrugets historie. Udfordringerne er tårnhøje for fremtidens landbrug, men mulighederne er i min optik endnu større. Vi skal fokusere skarpt på at gøre den grønne udvikling til forretning, eksempelvis har vi et enormt potentiale for at forretningsudvikle på energiområdet.

Anders Nørgård er 39 år og driver et kvægbrug ved Holstebro samt et biogasanlæg sammen med sine forældre.

- Biogasbranchen er i dag i overvejende grad ejet af andre sektorer. Hvis vi skal lykkedes i fremtiden med den grønne udvikling, er det afgørende, at vi tager ejerskab til kommende teknologier som for eksempel sol, pyrolyse og grøn CO2-fangst.

- Derfor mener jeg, at en af de største opgaver for sektorbestyrelsen i fremtiden vil blive at arbejde med grøn forretningsudvikling. Jeg kan bringe egne erfaringer ind i arbejdet fra egen bedrift med 900 køer og eget biogasanlæg, lyder det.

Anders er næstformand i Holstebro Struer Landboforening og har de seneste seks år været i sektorbestyrelsen for L&F, Kvæg.

Anders har besluttet, at han ikke genopstiller til L&F kvæg ved den kommende kongres til februar, da det efter seks spændende år er tid til at give stafetten videre, men håber på at kunne bidrage i Ø&V med de erfaringer, han blandt andet har fra sektorbestyrelsen i kvæg.

Læs også