EU-Kommissionen godkender frikøbsordning for flamske svineproducenter

Europa-Kommissionen har godkendt en ordning på 200 millioner euro for at kompensere for reduktion eller lukning af flamsk svineproduktion.

Europa-Kommissionen har i henhold til EU's statsstøtteregler godkendt en flamsk ordning på 200 millioner euro (knap 1,5 milliarder kroner) til at kompensere svineproducenter for at reducere eller helt lukke deres produktionskapacitet. Formålet med ordningen er at reducere udledningen af kvælstof i landbrugssektoren, der er et resultat af svineproduktion.

Det skriver Pig333 mandag.

Effektivt Landbrug berettede om ordningen tilbage i juli 2022, da den blev foreslået.

- Spørgsmålet om, hvordan man kan reducere kvælstofudledning fra intensive husdyrbrug, har været en politisk varm kartoffel i Flandern gennem længere tid. Den flamske regering har udarbejdet en ramme for foranstaltninger, som skal tilskynde til frivilligt ophør med visse landbrugsaktiviteter, der har stor miljøpåvirkning, skrev Tican Fresh Meat om ordningen i et nyhedsbrev i juli.

- Ud over dette vil nogle bedrifter, der optræder på en såkaldt rød liste, blive tvunget til at lukke, tilføjede slagterivirksomheden.

Skal reduceres med 30 procent

Forslaget henvender sig til svineproducenterne i den nordlige, hollandsk talende del af Belgien, der har en stor svinetæthed. Forslaget om ophørsordningen blev fremsat af den flamske miljøminister og den flamske landbrugsminister og har fået opbakning fra hele det flamske kabinet sidste fredag.

- Antallet af grise i Flandern skal reduceres med 30 procent inden 2030. For at sikre, at dette kan opnås, har den flamske region afsat et budget på 3,6 milliarder euro (26,8 milliarder danske kroner), skrev det lokale nyhedsmedie flandersnews.be dengang.

Ordningen er åben for mikro-, små og mellemstore virksomheder, der driver en svineavlsenhed i Flandern. I henhold til ordningen vil støtten tage form af direkte tilskud på op til 120 procent af værditabet af aktiver, nemlig svin og anlæg, i forbindelse med lukning af kapacitet. Ordningen løber frem til 30. juni 2025.

Læs også