Sanktioner ved brug af tørkehjælp får hård kritik: - Det kan ikke passe

Landbrug & Fødevarers formand finder det »voldsomt«, at landmænd uden dyrehold rammes af sanktioner, efter de har gjort brug af den nye tørkehjælp fra Fødevareministeriet.

- Det kan ikke passe, lyder kritikken fra formanden for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, i et brev til fødevareminister Jacob Jensen (V). Anledningen er, at det først flere dage, efter at tørkepakken til landbruget blev lanceret den 14. juni, blev meldt klart ud, at landmændene kun kan påkalde sig force majeure, hvis de har dyrehold.

- Det er meget overraskende for mange, og det har bragt en række landmænd uden dyrehold, der for eksempel har villet hjælpe deres naboer i en urimelig situation. Jeg er allerede blevet kontaktet af en del, der nu står til en sanktion, og derfor føler sig uretfærdigt behandlet, skriver Søren Søndergaard, og tilføjer:

- Det virker i den forbindelse særligt voldsomt, at I bedømmer det som en forsætlig overtrædelse med en støttenedsættelse på 15 procent. Det kan ikke passe.

Svenskere har generel dispensation

Formanden for L&F beder derfor ministeren om »hurtigst muligt« at tage initiativ til at justere og præcisere reglerne.

- Det vil være urimeligt, hvis dit gode initiativ drukner i uklare regler og voldsomme sanktioner, lyder det i brevet.

Søren Søndergaard ærgrer sig desuden over, at det ikke er lykkedes den danske minister at få en generel dispensation fra Europa-Kommissionen til at anvende brakarealer til foder fra især de såkaldte 4 procents-arealer.

- Det undrer mig meget, blandt andet i lyset af at Danmark stort set er det eneste EU-land, der skal leve op til dette krav i 2023. Men det undrer mig særligt meget, når vi hører fra vores svenske kollegaer, at de i den sydlige del af landet, der også er hårdt ramt af tørke, har fået en generel dispensation til at anvende deres brakarealer i blandt andet miljøbeskyttelseszoner til foder, skriver Søren Søndergaard.

Efterlyser klare regler

Det alternativ, der derfor fra Fødevareministeriets side peges på, er muligheden for at påkalde sige force majeure. Desværre har kommunikationen omkring denne mulighed været »uklar og drypvis«, mener Søren Søndergaard. Han efterlyser derfor afklaringer og præciseringer.

- Eksempelvis kræves der, at »Du skal have gjort, hvad der var muligt for at sikre foder til dine dyr, og du skal kunne dokumentere dette. Landbrugsstyrelsen anbefaler, at du har skriftlig dokumentation, som du kan vise ved en kontrol. Det er meget uklart, hvad det betyder. Der er i stedet for brug for klare og objektive kriterier, lyder det fra Søren Søndergaard i brevet, hvor han i øvrigt takker ministeren for at »handle hurtigt« og iværksætte tørkehjælp.

- Den fleksibilitet og tilpasning af en række regler, m.v., der er lagt frem, er værdsat, og vil hjælpe mange landmænd i en svær situation, skriver formanden.

- Det virker i den forbindelse særligt voldsomt, at I bedømmer det som en forsætlig overtrædelse med en støttenedsættelse på 15 procent. Det kan ikke passe

Søren Søndergaard, formand, L&F

Læs også