Var det forkert at kalde kød for »klimakontrolleret«?: Nu starter principiel retssag mod DC

Mandag starter den såkaldte greenwashing-retssag mod Danish Crown, der er anlagt af Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen i Danmark i forbindelse med slagteriets kampagne, »Klimakontrolleret gris«.

I juni 2021 lagde Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen i Danmark sag an mod Danish Crown for brud på markedsføringsloven i forbindelse med en kampagne med ordlyden »klimakontrolleret gris«, herunder brugen af udsagnet »Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror«.

Siden har Civilstyrelsen bevilget såkaldt fri proces i sagen på grund af dens principielle karakter.

Fri proces indebærer, at det offentlige betaler retsafgiften og udgifterne til advokat. Desuden vil staten dække sagsomkostninger til modparten, hvis man taber sagen.

Sagen har siden, den blev anlagt, vokset sig større end forventet, idet Landbrug & Fødevarer samt Dansk Industri er indtrådt som biintervenient til støtte for Danish Crown. På den anden side af bordet har Forbrugerrådet Tænk stillet sig som støtte for de grønne organisationer og forbrugerne.

Baggrunden for kampagnen var, at alle Danish Crowns landmænd havde sat sig CO2-reduktionsmål. Ifølge Danish Crown var kampagnen »klimakontrolleret gris« en måde at kommunikere, at de landmænd, der leverer svin til Danish Crown, arbejder aktivt med at sænke deres CO2-aftryk, og at der føres ekstern kontrol med opnåelsen af det arbejde.

Præcedens

Retssagen handler udelukkende om den enkeltstående markedsføringskampagne fra 2020, men sagen er principiel, fordi den kan danne præcedens for virksomheders ret til at kommunikere om deres bæredygtighedstiltag.

- I Danish Crown investerer vi massivt i bæredygtighed, og hvis vi og andre virksomheder skal se idéen i at investere milliarder af kroner, skal vi kunne gøre de investeringer til en god forretning. Det gør vi netop ved at fortælle forbrugerne om vores klimatiltag – og dermed differentiere os over for vores konkurrenter. Samtidig skylder vi det stigende antal forbrugere, der efterspørger mere bæredygtighed, et klart svar på, hvad de lægger i indkøbskurven. Vores bæredygtighedstiltag er en del af det svar, siger Morten Pedersen, chef for bæredygtighed i Danish Crown.

Hos Dansk Vegetarisk Forening har der været frustration over det nuværende system, hvor klager over greenwashing ligger hos Forbrugerombudsmanden i flere år, og at Fødevarestyrelsen maksimalt kan udstede bøder på 10.000 kroner.

- Det er uforståeligt, at giganter som Danish Crown indtil nu stort set har fået frit lejde til at anprise klimaskadelige varer som svinekød, som de selv finder passende. Der er behov for, at domstolene trækker en streg i sandet, siger Rune-Christoffer Dragsdahl, der er generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening.

- Greenwashing er i dag en af de største trusler mod en hurtig og retfærdig grøn omstilling, siger Frederik Roland Sandby, der er sekretariatsleder i foreningen Klimabevægelsen i Danmark.

For ivrige?

- Om vi har været for ivrige efter at fortælle forbrugerne om vores klimatiltag, er det, retten skal afgøre, men der er tale om en tre år gammel kampagne, som isoleret set kan have været i strid med markedsføringsloven. Det har intet at gøre med vores bæredygtighedsprogram, som tværtimod er blevet udviklet og forbedret siden kampagnen. I Danish Crown har vi sat os nogle konkrete mål for at nedbringe CO2-udledningen, og alle vores landmænd har forpligtet sig til en lang række bæredygtighedsinitiativer. Det er den kendsgerning, vi gerne vil blive ved med at fortælle forbrugerne, siger Morten Pedersen fra Danish Crown.

Retssagen er berammet til seks retsdage, fordelt med tre dage i november og tre dage i december. Dommen forventes at ligge klar senest i februar 2024.

Læs også