Vil have CO2-afgift i hele EU

Fra 2031 skal alle landmænd i EU betale en CO2-afgift, anbefaler EU's Klimaråd.

Det går for langsomt med at sænke udledningerne af klimagasser fra landbruget i EU. Sådan lyder det i en ny rapport fra EU's Klimaråd. Og derfor er der brug for drastiske virkemidler for at lave om på det.

Ifølge rådet er udledningerne fra landbrug i Europa ikke gået ned, blandt andet fordi de europæiske skove ikke optager så meget CO2 som tidligere, og fordi skovene allerede nu er påvirket af klimaforandringer.

Derfor foreslår rådet både, at der skal indføres en afgift på udledninger, men også at EU's støtteordninger i højere grad skal rettes mod dele af landbruget, der ikke er så hårdt for klimaet, i stedet for blandt andet husdyrproduktion. Det skal få europæiske landmænd til at dyrke mere klimavenligt, hedder det.

- EU har gjort betydelige fremskridt i de seneste år for at styrke sin klimapolitiske ramme. Men at nå klimaneutralitet inden 2050 er en kamp mod tiden, og vi har ikke råd til at læne os tilbage nu, siger professor Ottmar Edenhofer, der er formand for klimarådet, og fortsætter:

- For at forblive på rette spor skal vi sikre, at handlinger i dag er i overensstemmelse med vores langsigtede mål og begynde at forberede os på endnu dybere reduktioner efter 2030, siger han.

Ikke kun pisk

Men det hele skal ikke kun være pisk. Der skal også være en gulerod til dem, der gør noget ved deres udledninger. Sådan lyder det fra næstformand i rådet, Jette Bredahl Jacobsen, der er professor i miljø- og ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.

- Vi kan ikke opnå klimaneutralitet uden stærkere reduktionsforanstaltninger, også inden for landbrugs- og arealanvendelsessektorerne. Landmænd og arealforvaltere skal opmuntres mere kraftigt til at reducere udledninger og øge fjernelsen. Dette kan opnås ved at fastsætte en pris på udledninger og belønne fjernelser i disse sektorer, siger hun i en pressemeddelelse.

Og hvis man tager de tiltag, der er på vej overfor landbruget i Danmark i betragtning, kan det få påvirkning af visse ting, blandt andet i forhold til lækageeffekt.

- Hvis man implementerer en prismekanisme for landbrug i hele EU, så vil risikoen for, at den danske produktion rykker til udlandet, alt andet lige blive mindre. Det kan være en fordel for dansk landbrug, fordi den her lækageproblematik bliver mindre, siger Jette Bredahl Jacobsen, der også er næstformand i klimarådet i Danmark, til dagbladet Børsen.

Hvis der blev indført en klimaafgift på landbruget, ville det resultere i stigende fødevarepriser. Men det bør politikerne i de enkelte EU-lande imødegå i form af kompensationer, særligt overfor lavindkomstgrupper.

EU’s klimaråd har ikke sat tal på, hvor høj en afgift på landbrugets klimaudledninger i givet fald skulle være.

Læs også