bannerPos

Bæredygtigt Landbrug siger fra overfor BNBO-skærpelse

Foto: Colourbox

Redaktionen

24-08-2019 15:50
Det er »besynderligt« og »usagligt«, at landbrugets pesticider er omdrejningspunktet for beskyttelsen af grundvandet, lyder kommentaren til et nyt lovforslag fra Bæredygtigt Landbrug.

Et forslag til ændring af den såkaldte lov om vandforsyning får hårde ord med på vejen af Bæredygtigt Landbrug. Ændringen indebærer en obligatorisk kommunal vurdering af de boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, og pligt til indberetning.

I et høringssvar gør Bæredygtigt Landbrug opmærksom på, at der ud af de 133 boringer, der eksempelvis blev sløjfet i hele 2017, blot var tale om pesticidforurening i ét enkelt tilfælde. Det fremgår af Miljøstyrelsens egen opgørelse.

- Der er altså tale om sløjfning på grund af pesticider i 0,75 procent af tilfældene. Det virker derfor besynderligt og usagligt, at det bliver landbrugets brug af pesticider, der er omdrejningspunktet for beskyttelsen af grundvandet. Loven og den politiske tillægsaftale er et udtryk for politiske og følelsesmæssige holdninger uden fagligt belæg, skriver Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz i høringssvaret.

Mistillid

Chefjuristen gør også opmærksom på, at de foreslåede regler for BNBO udtrykker en mistillid til det nuværende system. Ikke mindst fordi kommunerne fremover vil blive kigget over skulderen af Miljø- og Fødevareministeriet, hvis det vurderes, at et givent område ikke kræver en ekstra indsats – men sjovt nok ikke, hvis vurderingen er, at der kræves en ekstra indsats...

Hvis en kommune i dag vurderer, at der er fagligt grundlag for, at der nær en vandindvinding er behov for en særlig beskyttelse, kan kommunen allerede med de eksisterende regler gennemføre indgreb mod fuld erstatning.

- Med andre ord er det nuværende system juridisk, administrativt og fagligt fuldt dækkende. Den foreslåede lovændring medfører alene forvirring og kan desuden ses som et udtryk for, at ministeriet ikke stoler på, at kommunerne lever op til deres ansvar, skriver Nikolaj Schulz.

Du kan læse hele høringssvaret på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside.

mip

Én guldmedalje og 39 sølvmedaljer i Hannover

John Deere løber sammen med Joskin med den eneste guldmedalje, der er uddelt til den kommende Agritechnica-udstilling i november. Danske Samson får sølv for en NPK-sensor.

Afventende stemning på svinemarkeder

Den fornyede fremgang i eksporten af svinekød til Kina har skabt en afventende stemning på de europæiske markeder, lyder det fra Danish Crown. I denne uge er noteringen uændret.

Godt høst-år målt på beredskabet

Høsten 2018 var en rekordhøst, hvis man tæller antal mejetærsker- og markbrande. Høsten 2019 er også en rekordhøst – dog på en meget mere positiv måde. Danske landmænd har generelt haft et godt udbytte og af god kvalitet for de fleste afgrøder landet over.

Vestjyllands Andel køber op i grovvarefirma

Vestjyllands Andel overtager 75 procent af aktiemajoriteten i grovvareselskabet Adival.

L&F: Der skal flere penge til jordfordeling

Den pulje, som forligspartierne bag tørkepakken er blevet enige om at afsætte til jordfordeling, er en start, men for lille, mener formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Bred kreds af partier er enige om grøn jordfordelingsaftale

En bred politisk aftale mellem regeringen og aftaleparterne bag tørkepakken bliver startskuddet til en grøn multifunktionel jordfordeling. 150 mio. kroner er afsat til, at op til 6.800 hektar landbrugsjord ud fra lokale interesser kan blive omfordelt i lokale multifunktionelle projekter, der for eksempel både understøtter vandmiljø, klima, friluftsliv og drikkevandsbeskyttelse.
Side 1 af 1636 (32717 artikler)Prev1234567163416351636Next