bannerPos

Der er behov for en ny ammoniakregulering

Henning K. Andersen

16-05-2018 14:39
Flere kvægproducenter rammes hårdt af kravene til reduktion af ammoniakudledning i nærheden af naturområder. For at få ændret reguleringen havde Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer Kvæg og Gitte Grønbæk, sektordirektør for Kvæg onsdag foretræde for regeringens Miljø- og Fødevareudvalg.
Udvalget blev blandt andet præsenteret for eksempler der viser, at de alvorlige konsekvenser for husdyrproduktionen ikke er proportionale med den effekt, der opnås i naturen med de nuværende. ammoniakregler.
 
- Vi skal have en bedre løsning nu. Vi ønsker en naturplan der prioriterer den værdifulde natur og giver mulighed for lokal produktion og beskæftigelse i »yderområder« og ikke rammer tilfældige landmænd, som reelt bliver fæstebønder, fordi deres ejendomme mister værdi, siger Christian Lund.
 
Sammen med Gitte Grønbæk præsenterede han Miljø- og Fødevareudvalg for tre eksempler på landmænd, der ikke kan udvide deres produktion på grund af de nuværende ammoniakkrav.
 
Blandt andet Mette og Søren, der i 2007 købte en bedrift med 315 malkekøer. På det tidspunkt var der ingen officielle registreringer af et overdrev lige ved siden af gården. Det er heller ikke bemærket i miljøgodkendelsen fra 2006. Men I 2009 registreres overdrevet af kommunen. Det ligger på Flyvestation Skrydstrups arealer.
 
I forbindelse med revurdering i 2014 bliver parret så opmærksomme på overdrevet. Det betyder, at de på maksimalt 20-25 år skal nedbringe ammoniakudledningen med mere end 80 procent. De er nu helt låst og kan ikke gøre andet end at nedslide staldene.
 
- Og vi har flere af disse eksempler, hvor kvægproducenter bliver ramt helt urimeligt af de nuværende ammoniakkrav. Det kan ikke passe at man kan blive udsat for at skulle afvikle uden erstatning. 
 
- Vi må finde en løsning der samlet set både styrke Danmarks indsats i forhold til at fremme biodiversiteten samtidigt med at vi fjerner byrdefulde restriktioner på fødevareproduktionen pga. nogle få naturområder, som er af marginal betydning for biodiversiteten, siger Christian Lund.

Brasiliansk farmer dyrker Conservation Agriculture – fordi det på alle måder er bedst

På Agripastos Farm er efterafgrøder, sundt sædskifte og nye, bedre såmaskiner taget i brug for især at gøre jorden mere frugtbar ved at øge dens indhold af humus. Skiftet til CA har også betydet, at erosionen er ophørt, hvilket er særdeles vigtigt.

Succes med nyt foldkoncept

Med nyt foldkoncept fravænnes en halv gris mere pr. so på Ulvehøjgaard ved Brørup, og de fravænnede smågrise vejer 1,6 kilo mere.

Forekomst af influenza har ingen sæson

Dyrlægerne hos Vet-Team anbefaler, at der tages prøver inden, vaccination mod influenza begyndes, men også med jævne mellemrum efterfølgende, for at se om det fortsat er den rigtige type, man vaccinerer imod.

Tag flere sorter ind

Hvedeforælder Finn Borum fra Sejet Planteforædling giver sit bud på, hvorfor man skal vælge sorter med forskellige dyrkningsegenskaber. Planteavler Esben Kappel benytter også denne strategi og glæder sig over udsigten til høje udbytter.

Ny presser i Danmark

Den nye bigballepresser, Kuhn LSB 1290iD, kører nu for første gang i Danmark.

Fendts Ideal 10-mejetærsker nærmer sig danske marker

IdealDrive – styresystemet uden rat - er en feature i Fendts kommende topmodel. De første mejetærskere fra producentens øverste hylde kommer til at køre tests i den europæiske høst i år. Danske kunder kan få en ny Ideal 10-maskine til 2021-høsten.

Rapsprisen stiger på trods af høstens kommen

Normalt falder rapsprisen under høst her i Europa. Det virker blot ikke til at blive tilfældet i år. I stedet presser den europæiske rapspris på for nye stigninger og det tyder dermed på, at rapshøsten i Europa ikke bliver for god i år.

Foretræk høst til den tidlige side

Landbonord anbefaler så tidlig høst som muligt.

Kornhøsten kører nemt

Kornet tørrer godt og vinterbyggen er mange steder snart i hus.
Side 1 af 1586 (31708 artikler)Prev1234567158415851586Next