bannerPos

Klimaminister glad for delaftale om en klimalov for EU

Det er på tide, at EU får en klimalov, ligesom Danmark har, siger klimaminister Dan Jørgensen (S). Arkivfoto
23-10-2020 16:16

Der er nu taget det første skridt mod en aftale om en europæisk klimalov. Klimaloven skal sikre, at målet om klimaneutralitet senest i 2050 bliver juridisk bindende, og det er klimaminister Dan Jørgensen (S) godt tilfreds med.

På et miljørådsmøde i Luxembourg fredag blev EU’s klimaministre enige om en delaftale for, hvordan EU's klimalov skal se ud.

Aftalen betyder, at der ligesom i den danske klimalov er sat et klart juridisk bindende mål om klimaneutralitet senest i 2050, og at rammerne for indsatsen er i overensstemmelse med Parisaftalen og dens ambitioner.

Samtidig skal EU og medlemslandenes klimaindsatser overvåges løbende, og Europa-Kommissionen får handlepligt til at fremlægge nye tiltag, hvis EU’s indsats ikke er på rette kurs.

Rammer

Endvidere skal loven revideres hver femte år, så den løbende holdes i trit med udviklingen på jorden.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med, at vi nu har gjort målet om klimaneutralitet senest i 2050 juridisk bindende og fået sat skrappe rammer for, at EU også når målet. Det er på tide, at EU får en klimalov, ligesom Danmark har, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).

Regeringen havde dog gerne set en mere ambitiøs aftale, hvor målet om klimaneutralitet senest i 2050 også skulle gælde for EU’s medlemsstater, og der blev sendt et klart signal om, at næste skridt for EU er netto-negative udledninger. Den indsats vil man derfor fortsætte under forhandlingerne med Europa Parlamentet.

2030-klimamål drøftet

Ministrene havde over frokosten lejlighed til igen at drøfte EU's 2030-klimamålsætning, som Kommissionen kom med sit udspil på »mindst 55 procent« CO2-reduktion til i september måned.

- En målsætning, som Danmark har kæmpet hårdt for bliver så ambitiøs som muligt. Den danske regering ser gerne et mål på helt op mod 65 procent reduktion i 2030 sammen med en modernisering af EU’s klimaregulering. Det er i første omgang lykkedes at samle en koalition omkring mindst 55 procent, lyder det i en pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

- Vi er på kort tid gået fra 11 lande, der bakker op om 55 procent, til nu hele 16 lande. Så det går i den rigtige retning og vidner om, at vores indsats virker. Det er nu, vi skal holde momentum, siger Dan Jørgensen.

mip

Fakta om EU-aftalen

  • Klimaloven gør målet om klimaneutralitet senest i 2050 juridisk bindende

  • Klimaloven skaber rammerne for, at EU kan nå målet og etablerer en proces for delmål frem mod klimaneutralitet

  • Klimaloven sikrer, at der hvert femte år gøres status over EU’s indsats for at nå målet, og giver Kommissionen en form for handlepligt, hvis EU ikke er på rette kurs

  • Klimaloven sikrer, at rammerne for EU’s klimaindsats er i overensstemmelse med Parisaftalen og dens ambitionscyklus

  • Klimaloven skal revideres hvert femte år for sikre, at den løbende holdes opdateret

 Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

 

Regeringen vil have gravet de døde mink op igen

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) fortæller, at Fødevarestyrelsen er ved at finde ud af, hvordan man skal håndtere de døde mink fra de to massegrave, som i sidste måned blev oprettet ved Karup og Holstebro.

Miljøminister nedtoner spildevandsproblem

Det er uanstændigt og unuanceret, når miljøminister Lea Wermelin (S) holder fast i fortællingen om, at spildevandsudledningen kun udgør 10 procent af belastningen til vandmiljøet, mener Jørgen Evald, faglig direktør i BL.

Spirende kødkvæg-optimisme frem mod nytår

Det danske marked har fået mere luft, hvilket især er takket være den forestående nytårshandel, hvor oksekødet kommer i centrum. Det løfter kødkvægstillægget i denne uge med 25 øre pr. kg.

Danske Agrolab tester pesticider i Midtsverige

Heroppe i det midtsvenske kan afprøves flere pesticider og sorter end i Danmark, og under lidt barskere vinterforhold.
Side 1 af 1988 (39746 artikler)Prev1234567198619871988Next