Nyt udspil skal få landdistrikterne gennem krisen

Landdistrikternes Fællesråd og L&F frygter, at coronakrisen vil skubbe landdistrikterne i yderligere negativ retning. Derfor er organisationerne gået sammen om at lancere udspillet Genstart Danmark med 29 konkrete forslag til, hvordan der kan skabes mere vækst og flere arbejdspladser på landet.

På længere sigt viser erfaringerne fra finanskrisen, at ledigheden vil ramme skævt og især gå ud over landdistrikterne, hvor tabte arbejdspladser har flere negative følgevirkninger, hvis der ikke investeres.

Derfor har Landdistrikternes Fællesråd og Landbrug & Fødevarer lanceret udspillet Genstart Danmark.

- Vi ser ind i en krise, som vi frygter, kan blive lang og hård for landdistrikterne med erfaringerne fra finanskrisen i frisk erindring. Disse erfaringer må vi ikke glemme i de kommende års genopretningspolitik, hvor der er behov for handling for at gøre det muligt for flere mennesker at få en hverdag på landet til at fungere med infrastruktur og arbejdspladser. Derfor har vi fremsat en række forslag, der skal hjælpe Produktionsdanmark fra endnu en langvarig krise, siger Anne Arhnung, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer.

Udspillet

Målene for 2030 er, at der minimum skal være fem procent flere private arbejdspladser, minimum samme BNP-vækst som resten af landet, og at ledigheden i land- og yderkommunerne skal falde til niveauet umiddelbart før coronakrisen.

For at sikre indfrielsen af målene foreslår organisationerne, at regeringen nedsætter et vækstteam for landdistrikterne.

Derudover handler en stor del af udspillet om, at der bør investeres markant i den grønne udvikling, da det formodes at der ligger mange arbejdspladser gemt her, og så skal infrastrukturen og uddannelsesniveaet løftes i yderkommunerne.

Hele udspillet kan læses på www.landdistrikterne.dk.

aldo

Læs også