Politikere så på økohøns og mejeri

Tre medlemmer af Folketingets i alt 28 medlemmer store miljø- og fødevareudvalg besøgte Adamshøj Gods ved Ringsted, og fire medlemmer var med hos Arla Slagelse.

Såvel godsejer Carl Boisen Thøgersen, Adamshøj ved Ringsted, som Arla Slagelse havde et par ønsker til de fire af Miljø- og Fødevareudvalgets i alt 28 medlemmer, der onsdag havde taget imod invitationen til at besøge de to virksomheder.

Carl Boisen Thøgersen etablerede i 2017/2018 ved siden af sit konventionelle planteavlsbrug på samlet knapt 2.000 hektar inklusive forpagtninger en økologisk ægproduktion baseret på 18.000 høner, primært til det danske marked.

Et af ønskerne gik blandt andet på fælles EU-regler for den økologiske produktion, og godsejeren så gerne, at reglerne følges og strammes i de øvrige lande og bliver ligesom i Danmark:

- I Danmark har vi blandt andet en regel om, at der kan være op til 300 meter til fjerneste del af udearealet og at der skal være en høj beplantningsgrad af træer og buske, så hønsene føler sig sikre, når de er ude, da høns oprindeligt er jungledyr og er meget obs på farer fra himlen.

På Adamshøj er der 200 meter til fjerneste hjørne af udearealet.

Carl Boisen Thøgersen pegede på, at flere andre lande ikke har de samme beplantningsregler. og at der følgelig fra EU-side er fremsat ønske om maksimalt 150 meter til fjerneste del af udearealet.

- Jeg ser helst, at vi har samme regler i den økologiske produktion i hele EU, og helst ud fra danske regelsæt.

Optimale forhold

Generelt lød det fra Carl Boisen Thøgersen, at han havde valgt den økologiske produktion, fordi en måde at holde dyr på tiltaler ham:

- For mig handler det om, at de har optimale forhold, og så skal man ikke slække på kravet, men derimod stramme op, lød det.

Flere af politikerne roste da også produktionen og fandt, at hønsene så godt ud: Fuldfjerede og med rød kam.

Selv har Carl Boisen Thøgersen af samme årsag valgt ikke at give hønsene runde vandrørslignende rør at sidde på, men i stedet champignonformede, der giver et bedre og ikke så anstrengt greb, ligesom der under siddepindene er et par små elektriske tråde, der modvirker angreb af blodmider.

DTU stopper med at godkende

Ved rundgangen på bedriften spurgte formanden for Miljø- og Fødevareudvalget René Christensen (DF), om forholdsregler, hvis der kommer udbrud af fugleinfluenza.

- Så er jeg sikker på at vi vil høre fra Veterinærberedskabet, og at der vil blive givet dispensation fra økoreglerne, så hønsene kan holdes inde, lød det fra Carl Boisen Thøgersen, der i samme moment bemærkede, at DTU med årets udgang ikke længere vil være den instans i Danmark, der godkender eventuel vaccine mod forskellige fjerkræsygdomme herunder rødsyge.

- Baggrunden er den, at DTU med udgangen af 2019 ikke længere har økonomisk bevilling til det.

Det fik René Christensen til at love, at man vil tage problemstillingen med i de aktuelle finanslovsforhandlinger, og han tilføjede:

- For klart skal vi finde en bevilling, finde pengene, så vi stadig har en godkendelsesinstans i Danmark.

Forbrugerne skal være med

Carl Boisen Thøgersen benyttede også lejligheden til at minde politikerne om, at det er godt nok, at de har et ønske om øget økologi i Danmark.

- Jeg kan bestemt gå ind for tanken, men det hjælper ikke noget, hvis efterspørgslen på varerne ikke følger med.

Foruden René Christensen deltog Susanne Zimmer (Å), og Lise Bech (DF) ved besøget på Adamshøj, mens næstformand i udvalget Kasper Roug (S) deltog ved besøget hos Arla, Slagelse.

henrik@landbrugoest.dk
tlf. 61 20 67 42

Læs også