Politisk møde i hvedemarken

Venstres og socialdemokraternes fødevareordførere forbereder sig sammen til de kommende politiske forhandlinger. I sidste uge tog Erling Bonnesen og Anders Kronborg hul på deres rundtur hos den fynske landboforeningsformand.

POLITIK Venstres og Socialdemokratiets fødevareordfører er i sinde at lytte til landbrugets og hinandens synspunkter forud for afgørende politiske forhandlinger i det kommende folketingsår. Det sker ved en række møder, som Venstres Erling Bonnesen og hans socialdemokratiske pendant Anders Kronborg holder i den kommende tid.

Første stop fandt i sidste uge sted hos formanden for Centrovice, Torben Povlsen, Sentved. Også næstformanden i landboforeningen, Lars Iversen, Stensby deltog.

Her kom det hurtigt frem, at to ordførere ønsker et godt forhandlingsmiljø og er enige om, at der også fremover skal være et stærkt dansk landbrug. 

Usikkerhed

Erling Bonnesen lagde dog ikke skjul på, at han føler sig usikker på, hvad det konkret er for et landbrug, som Socialdemokratiet gerne vil have.

- Vi står ved en afgørende skillevej. Vi i Venstre vil gerne have en stor, bred, konkurrencedygtig landbrugssektor, så vi også har fokus på eksport, sagde V-ordføreren, og tilføjede:

- Hvorimod når man lytter til den ræverøde venstrefløj, som støtter den socialdemokratiske regering, så lyder det til, at de er ligeglade med den store fødevareeksport og -produktion og hellere vil have et Danmark, hvor arealerne er udlagt til natur. Så det skal vi have et klart svar fra fødevareministeren på. 

Smågriseeksport

De to politikere kunne dog hurtigt bekræfte hinanden i, at begge partier arbejder for at undgå at stille så skrappe krav til dansk landbrug, at det sender arbejdspladser ud af landet – og at det i sig selv fordrer en fortsat stærk landbrugssektor.

- Men vi har så også en kæmpe udfordring med den store eksport af smågrise, som i stedet kunne have skabt arbejdspladser i Danmark. Det har ikke den bedste reklameværdi for landbruget, fordi det går ud over dyrevelfærden. Derfor håber jeg, at erhvervet vil tage mere ansvar for at få vendt udviklingen, lød det fra Anders Kronborg, der kaldte den faldende slagtesvineproduktion i Danmark for en »alvorlig udfordring«.

Torben Povlsen bemærkede, at hvis Christiansborg-politikerne kunne sørge for at lave nogle lange, brede aftaler, så landbruget ikke blev en politisk kampplads hver gang, at der er folketingsvalg, så ville det betyde meget for hans lyst til at tage et 30-årigt realkreditlån for at kunne bygge ny slagtesvinestald. 

Hånden frem

De to politikere var enige om, at politikerne kan forsøge at få has på landbrugets udfordringer med miljø, potentielt sivende slagtesvineproduktion og så videre.

Også de pressede regler om efterafgrøder her i august måned var et varmt emne for Torben Povlsen og Lars Iversen.

- Ja, de ser ud til at være gået for vidt. Landbruget har brug for mest mulig fleksibilitet, og det skal vi sørge for, svarede Erling Bonnesen.

Også Anders Kronborg lovede at kigge på problematikken, hvis der er noget galt med praktikken.

Som afrunding kunne de to centrale landbrugspolitikere konkludere, at deres politik på mange områder ikke er mere forskellig, end at begge partier godt kan se sig selv række hånden frem til hinanden, når forhandlingerne om landbrugets klimabelastning, vandplaner med videre, går i gang. 

- Erling Bonnesen strækker hånden frem til forhandlinger, og det er meget positivt, lød det fra Anders Kronborg.

Læs også