Sådan forklarer Markager stigningen på 700 tons

Sådan forklarer Markager stigningen på 700 tons

På ForskerForum, som er et medie, der beskriver sig selv som forskningens vagthund, har professor Stiig Markager fra Aarhus Universitet i begyndelsen af september fremsendt den dokumentation, som han mener Bæredygtigt Landbrug har efterspurgt. Han har givet Effektivt Landbrug lov til også at bringe svaret:

»Figuren (Red : ovenstående billede) viser udledningerne af kvælstof fra dansk land til havet fra 2010 til 2017, korrigeret for variation i nedbør, baseret på de officielle tal for Danmarks påvirkning af havet. Linjen viser en gennemsnitlig stigning på 699 ton pr. år for perioden. Sandsynligheden for at få denne sammenhæng ved en tilfældighed er mindre end 0,06 procent (p = 0.00058) eller 1 ud af 1.715, dvs. at stigningen er statistisk signifikant og viser, at der er sket en ændring i landbrugspraksis i perioden, som har forværret miljøtilstanden. Startåret, og måden for hvordan man korrigerer for nedbør, påvirker resultatet, men kvælstofudledningerne er i alle tilfælde signifikant stigende fra 2010 til 2012 og frem til 2017.«

Sidste 15 års udvikling i kvælstofudledningen

Sådan ser tallene ud for den såkaldt afstrømningsnormaliserede udledning af tons kvælstof pr. år efter, at tallene er blevet genberegnet ifølge Miljøstyrelsen:

ÅrOpgjort 2019 Afstrømningsnormaliseret udledning i tons kvælstof pr. år:
200273000
200361000
200470000
200564000
200667000
200766000
200863000
200959000
201057000
201157000
201256000
201358000
201460000
201561000
201659000
201760000

Afstrømningskorrigerede udledninger af total kvælstof i perioden 2002-2017. Data for 2016 og første kvartal 2017 er korrigeret for analysefejl; i 2015 er anvendt godkendt analysemetode, mens der for perioden 2007-2014 er iværksat yderligere undersøgelser for at vurdere analysefejl. Data fra perioden 2007-2014 er korrigeret som følge af en foreløbig analyse. Kilde: Miljøstyrelsen


Læs også