bannerPos

Efterlyser politisk fokus på slagtesvineproducenters vilkår

Fra venstre: Fødevareordfører i Socialdemokratiet, Anders Kronborg, landmand og svineproducent, Mads Niær Kristensen og fødevareordfører i Venstre, Erling Bonnesen, ved gårsdagens besøg på Grauballegård, hvor der er gang i byggeriet anlæggelse og opførelse af et nyt biogasanlæg. Foto: John Ankersen

AF: JOHN ANKERSEN

REDAKTØR, LANDBRUGSYD
07-08-2020 14:13
Flere slagtesvin i Danmark kan skabe vækst og arbejdspladser, lød det i går fra svineproducent Mads Niær Kristensen, Grauballegård nær Silkeborg, da de to fødevareordførere for henholdsvis Venstre og Socialdemokratiet, Erling Bonnesen og Anders Kronborg, lagde vejen forbi.

Slagtesvineproduktion og klima var omdrejningspunktet, da de to fødevareordførere – Venstres Erling Bonnesen og Socialdemokratiets Anders Kronborg, i går gjorde stop – på en rundtur i landbruget i disse dage – på Grauballegård nær Silkeborg, hvor ejer og svineproducent Mads Niær Kristensen blandt andet kunne vise rundt i det, der om cirka et år bliver et nyt, stort biogasanlæg.

Og det ligger ham meget på sinde – det med svineproduktion, grøn omstilling og klima. Således vil det færdige biogasanlæg kunne håndtere knapt 90.000 tons af forskellige biomasser.

- Vi har arbejdet med planerne i fire år og oplevet stor velvilje fra kommunen, fortalte Mads Niær Kristensen, der ikke mindst er glad for, at Silkeborg Kommune har bakket op ikke bare med godkendelser, men også vil yde økonomiske midler til bedre tilkørselsforhold og vej til biogasanlægget, der vil betyde en større trafikmængde. Omkring seks millioner kroner drejer det sig om.

Infrastruktur

Noget, de to folketingspolitikere også noterede sig.

- Det er noget, vi kender fra andre biogasprojekter, hvor man ofte spørger – har kommunen gjort noget med hensyn til vej- og tilkørselsforhold, lød det fra Anders Kronborg.

Og Erling Bonnesen uddybede:

- Veje er et kommunalt projekt. Derfor skal der lyde stor ros til Silkeborg Kommune i det hér projekt.

Slagtesvineproduktion udfordret

Med en produktion af 80.000 slagtesvin årligt er Mads Niær Kristensen i daglig berøring med de udfordringer, som han mener, at der er ved at producere slagtesvin i Danmark – især når der skal holdes indtjening på produktionen. En produktion, som han ellers kunne være klar til at udvide.

- Eksempelvis burde det være sådan, at når et projekt køres igennem på husdyrgodkendelser, må politikeres følelser ikke kunne ændre på det.

- Og så har vi udfordringen med udenlandsk arbejdskraft. Det er utroligt vigtigt med en længere praktikperiode for udenlandske praktikanter, konstaterer Mads Niær Kristensen.

Han noterer sig med beklagelse, at den nuværende socialdemokratiske regering tilbagerullede en ellers vedtaget forhøjelse af praktikperioden til halvandet år under den tidligere borgerlige regering.

Smågriseeksport

Med hensyn til slagtesvineproduktionen udtrykte Anders Kronborg bekymring over, at stadig flere danske grise eksporteres – og at der nu sendes flere grise ud af landet, end der slagtes og forarbejdes i Danmark.  

- Jeg er sikker på, at hvis vi skruer det rigtigt sammen, kan vi ændre situationen, fastslog Anders Kronborg.

En problemstilling, Mads Niær Kristensen dog ikke var enig i.

- Jeg synes ikke, at jeg ødelægger noget ved at sælge smågrise af landet.

 Vigtigt at se fremad

Der blev lyttet, spurgt ind til og noteret hos både Erling Bonnesen og Anders Kronborg i forbindelse med gårsdagens besøg på Grauballegaard.

Trods politiske forskelle er de to politikere enige om én ting – der skal et politisk bedre fælles fodslag til i forbindelse med landbrugspolitikken, som de begge mener, at deres partier – Folketingets to største – bør være parter i.

- Jeg håber, at vi (Venstre, red) bliver inviteret med, når forhandlingerne om landbruget i forhold til klima og andet går i gang på et tidspunkt, konstaterede Erling Bonnesen.

Begge politikere er enige om, at landbruget er vigtigt og afgørende for Danmark, og at det politisk bør sikres, at Danmark både nu og i fremtiden kan have en både stor, konkurrencedygtig og bæredygtig landbrugssektor.

I dag, fredag, fortsætter de to politikeres tur rundt i den danske landbrugssektor, hvor turen går til Anders Harcks kvægbrug ved Tjæreborg i Sydvestjylland, hvor temaet er klima. Foruden mælkeproducent er Anders Harck også næstformand i Sydvestjysk Landboforening.

john@landbrugsyd.dk
telefon +45 21 25 19 68

Grauballegaard

- 700 hektar - 620 hektar omdrift med planteavl, ¾ økologi – og 80 hektar natur samt seks boliger

- 2.200 årssøer

- Eksport af 75.000 grise årilgt ved 30 kg

- 5.000 grise til Danish Crown

- Der undersøges p.t. for muligheder for minivådområder

- Der er et kommunalt fosfor- og kvælstofvådområde i gang

- Netop igangsat byggeri af biogasanlæg under Grauballegaard Biogas – hvor Danish Bio Commodities DBC har aktiemajoriteten, og hvor også Vestjyllands Andel, Jysk Energi og Langfristet Erhvervsinvestering har investeret

– Biogasanlægget vil producere 6 mio. kubikmeter til naturgasnettet

- Vindmølle 650 kW – 1 mio kW – hvilket svarer til hele forbruget af produktionen på Grauballe

 

Bedre resultater for økologiske landbrug

I 2019 landede det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidslandbrug på 0,9 mio. kr., hvilket er udtryk for en betydelig fremgang i forhold til 2018, men dog lavere end resultaterne i 2016 og 2017, viser en opgørelse hos Danmarks Statistik.

Fødevarestyrelsen kontrollerer rengøring af 300 lastbiler

Fund af afrikansk svinepest i Tyskland har gjort grundig rengøring af de lastbiler, der krydser den danske grænse, vigtigere end nogen sinde. Det næste halve år kontrollerer Fødevarestyrelsen mere end 300 lastbiler.

Minister, skift spor

Regeringens krav om, at landmændene også til næste år skal så efterafgrøder i minimum samme omfang som i år for at nedbringe kvælstofudledning til vandmiljøet, møder kritik hos landboforeningen Vestjysk, som foreslår, at fødevareminister Mogens Jensen skifter spor i kvælstof-politikken og i stedet griber til andre virkemidler.

Pladsen til solcelle-anlæg strammer til

Særligt i landområderne omkring de store byer bør lodsejere, der er interesseret i at opsætte solceller, sætte i gang nu, siger rådgiver. Han vurderer, at Danmarks behov for solenergi ser ud til at være opfyldt i 2025.

Logistik og motivation

Mens logistikken er tænkt ned til mindste detalje, er Lean og medarbejdermotivation to af nøgleordene på Hestbækgaarden ved Farsø.
Side 1 af 1931 (38602 artikler)Prev1234567192919301931Next