Minister begejstret over præcisionslandbrug

Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen besøgte forleden Anders Rahbek ved Hammerum nær Herning, for at se på præcisionslandbrug

Planterådgiver Niels Holmgaard præsenterede fødevareministeren for et forsøg, hvor Sagro har udfordret DSV-frø, Seges, FRDK, og Økologirådgivning Danmark til at komme med forslag til blandinger, der kan binde kvælstof bedre end de afgrøder, der er tilladelse til at bruge. Efterafgrødekampen illustrerede, at der er en lang række afgrøder, der vil være langt mere effektive til at binde kvælstoffet.
Planterådgiver Niels Holmgaard præsenterede fødevareministeren for et forsøg, hvor Sagro har udfordret DSV-frø, Seges, FRDK, og Økologirådgivning Danmark til at komme med forslag til blandinger, der kan binde kvælstof bedre end de afgrøder, der er tilladelse til at bruge. Efterafgrødekampen illustrerede, at der er en lang række afgrøder, der vil være langt mere effektive til at binde kvælstoffet.

MINISTERBESØG Fødevareminister Mogens Jensen var begejstret efter forleden at have besøgt præcisionslandbruget hos Anders Rahbek ved Hammerum.

- Det her er vejen, sagde ministeren efter at have været på en guidet rundtur i maskinhuset og på marken, med landmand Anders Rahbek og hans markmand Søren Vestergaard.

Med var også to rådgivere fra Sagro, Jens Peder Pedersen og Niels Holmgaard, der redegjorde for de erfaringer, der til nu er høstet af pilotprojekt omkring præcisions-landbrug. Ministeren blev også gjort klogere på den viden, som et Sagro-forsøg til nu har vist omkring efterafgrøder.

Anders Rahbek overtog sammen med sin hustru, Birgit gården i 1988. Her var 46 hektar og en konventionel svineproduktion. For to år siden besluttede han at ændre produktionen af svin, så den kom med i en hjerte-mærkning med fokus på plads, aktivitet og grise med krølle på halen – de såkaldte Antonius-grise. Samtidig drives nu 480 hektar planteavl med hovedvægt på korn.

Inden for de sidste år, har Frølund Agro arbejdet på at skabe vækst ved at optimere driften. Det er ikke mindst de teknologiske muligheder for at gøde og sprøjte optimalt og præcist, som Frølund Agro kastede sig over.

- Vi havde grejet, men vi manglede værktøjerne til at bruge dem, siger Anders Rahbek.  For to år siden opfordrede planterådgiver Jens Pedersen, SAGRO Frølund Agro til at gå med i et pilotprojekt omkring præcisionsjordbrug, hvor det netop handlede om at udnytte de teknologiske muligheder bedre.

Men selv om det handler meget om GPS, satellitter og computere i traktorerne, så er det i høj grad stadig den gode faglighed i at tolke de mange informationer, der er afgørende for at få succes.

- Som landmand er det sjovere, hvis vi har fagligheden med, sagde Anders Rahbek.

Bedre for manden, marken og miljøet

Mogens Jensen glæder sig til at se resultaterne fra pilotprojektet, og han glædede sig allerede over at se, hvordan Frølund Agro kunne dokumentere udbyttet på mejetærskeren. Her kan man på udbyttemåleren tydeligt se, hvor på marken, der er behov for gødning eller planteværn. Ved at tilpasse forbruget herefter opnås bedre resultater i marken, bedre økonomi for landmanden og mindre belastning af miljøet.

Mogens Jensen noterede sig, at jo mere målrettet man kan anvende gødning og planteværn, jo mindre behøver landbruget at blive reguleret ud fra ensartede beregninger.

Han kunne også se, at rådgivningen var vigtig.

- Der er brug for hjælp og vejledning, for det kræver en ændring af kulturen i landbruget, sagde Mogens Jensen, der var interesseret i at høre, at det ikke kræver væsentligt større investeringer at gøre som hos Frølund Agro. Langt de fleste nye traktorer og mejetærskere har den nødvendige teknologi. Det er mere lysten til at bruge den og en viden om hvordan, der mangler.

- Og skal der investeres, er tilbagebetalingstiden kort, sagde Jens Peder Pedersen.

jba

 

Læs også

Bliv klogere på det præcise jordbrug
Præcisionslandbrug hjælper både på miljøet og bundlinjen
Ny erfagruppe for præcisionsjordbrug
Temadage om præcisionslandbrug
Planteavlere får hjælp på vej med præcisionslandbrug
Partnerskab for præcisionssprøjtning skudt i gang