Temadage om præcisionslandbrug

Landbrugsstyrelsen inviterer til temadage om præcisionslandbrug i starten af maj måned. Temadagene henvender sig bredt til landbrugserhvervet og er en del af et pilotprojekt om præcisionslandbrug.

Temadagene afholdes i Hammerum den 1. maj og i Ebberup den 3. maj. De har fokus på udarbejdelsen af tildelingskort og håndtering af gylleanalyser. Der vil være mulighed for at deltage i workshops med fokus på gradueret tildeling af kvælstof via programmerne FarmWorks, CropSAT/CropManager og Næsgaard Mark, oplyser styrelsen.

Landbrugsstyrelsen har i forbindelse med pilotprojektordningen haft et udbud om rådgivning til de deltagende pilotprojektdeltagere. Den agronomiske rådgivning vil Seges stå for i samarbejde med jordbrugernes konsulenter, mens Geoteam vil stå for den tekniske rådgivning.

Temadagene er en del af de arrangementer om agronomisk rådgivning, som Seges står for. Arrangementerne er åbent for alle.

Læs også