Ny rådgiver fik landmand til at arbejde målrettet med sædskifte

For den økologiske landmand Bjørn Rasmussen har et skifte af rådgiver betydet, at han er blevet udfordret på vanetænkning, og i dag gør tingene anderledes.

Bjørn Rasmussen driver sammen med sin kone, Lise Rasmussen, et økologisk landbrug med 500 hektar og 150 køer nær Fuglebjerg mellem Næstved og Slagelse. Foto: Velas/PR For Mia Worsøe Hansen, økologirådgiver i Velas, har det været vigtigt at holde fokus på den langsigtede strategi på bedriften. Foto: Velas/PR

- Hun går nok lidt mere op i sædskifte, end vi før har været vant til.

Sådan siger Bjørn Rasmussen om de konsekvenser, det har haft at skifte rådgiver.

Bjørn Rasmussen driver sammen med sin kone, Lise Rasmussen, et økologisk landbrug med 500 hektar og 150 køer nær Fuglebjerg mellem Næstved og Slagelse.

For et par år siden valgte parret at skifte rådgiver til Velas, og når Bjørn Rasmussen taler om, at »hun nok går lidt mere op i sædskifte«, refererer han til Mia Worsøe Hansen, økologirådgiver fra Velas, som sidenhen har været parrets rådgiver.

- Det er nok en af de ting, vi har lavet mest om på. Sædskifte går hun mere op i, end vi har været vant til, og det er ikke altid, at vi er enige om, hvad vi så skal så, og hvornår vi skal så, men det er godt for os at få noget modspil, siger Bjørn Rasmussen.

- Selvom vi har været økologer i 20 år, skal vi jo stadig lære nyt. Det bliver vi aldrig for gamle til. Det er fint at få modspil, så vi ikke falder helt i søvn, siger han videre med et grin.

- Sædskifte går hun mere op i, end vi har været vant til, og det er ikke altid, at vi er enige om, hvad vi så skal så, og hvornår vi skal så, men det er godt for os at få noget modspil.

Bjørn Rasmussen

Kig langsigtet

Tidligere blev Bjørn Rasmussen ikke udfordret i samme grad, og det betød blandt andet, at han i flere omgange såede hvede efter havre.

- Det kunne jeg sagtens gøre, fik jeg at vide. Men jeg har aldrig høstet så lidt hvede før, fastslår han.

Mia Worsøe Hansen anbefalede ham at undlade at så hvede, efter han havde haft havre. Det fungerer nemlig ifølge Mia Worsøe Hansen ikke, medmindre man har rigtig meget gødning til rådighed.

- Det havde jeg ikke spekuleret på, men nu sørger vi for hele tiden at få det bedste sædskifte, siger Bjørn Rasmussen.

For Mia Worsøe Hansen har det været vigtigt at holde fokus på den langsigtede strategi på bedriften.

- Mange ender med at tænke for kortsigtet, hvor der bliver kigget for meget på markedspriser nu og her, og hvad man kan tjene penge på med kort horisont, fortæller økologirådgiveren og fortsætter:

- Men det er ikke nødvendigvis det mest fornuftige, for vælger man en mere langsigtet strategi med sædskifte, kan man opretholde et højt udbytte over længere tid, og det er noget af det, som vi har arbejdet med på Bjørn Rasmussens bedrift.

Færre bekymringer

Et af målene for Bjørn og Lise Rasmussen med at have en økologirådgiver er, at kunne fokusere på det, de gerne vil.

- Dårlig rådgivning koster mange penge. For vi har tidligere prøvet at have papirer, som ikke blev sendt ind til tiden, og som medførte tilbagebetalingskrav. Det gider man ikke, påpeger Bjørn Rasmussen.

- For os, tilføjer han, har vi også en rådgiver for at kunne lægge nogle bekymringer fra os. Vi skal heller ikke bruge så meget tid på papirarbejde, og så har vi tid til at være ude i marken eller i stalden.

- Jeg ringer kun, hvis jeg har et spørgsmål eller står og mangler noget viden. Og så har det stor betydning, at jeg kan få hurtigt svar.

Bjørn Rasmussen

- Jeg gider ikke at sidde inde på kontoret. Jeg sidder der rigeligt i forvejen, så jo mere tid, vores rådgiver kan hjælpe med at frigive, jo bedre, siger han videre.

Foruden de færre bekymringer er det for Bjørn Rasmussen vigtigt at have en rådgiver at sparre med i dagligdagen.

- Jeg ringer ikke bare til hende for at få en sludder. Jeg ringer kun, hvis jeg har et spørgsmål eller står og mangler noget viden. Og så har det stor betydning, at jeg kan få hurtigt svar, siger Bjørn Rasmussen.

Jord under neglene

For Mia Worsøe Hansen er det vigtigt, at hun aldrig er længere end et telefonopkald væk. Samtidig gør hun en stor dyd ud af jævnligt at lægge vejen forbi kunderne.

- En stor del af rådgivningen er, at jeg får jord under neglene. Når vi står sammen ude ved marken og kigger på, hvordan den ser ud, er det meget mere håndgribeligt at få lagt en konkret plan for, hvad der skal gøres på kort sigt – og hvad der skal gøres næste år, siger hun.

Én ting er den faglige sparring, som i sagens natur fylder meget. En andel del er den mere personlige.

- Som rådgiver er der også en vigtig rolle i at være en støtte i hverdagen, så når kunderne har brug for at lufte frustrationer eller udfordringer, kan de også tage fat i mig, fortæller Mia Worsøe Hansen.

Læs også