Bliver du rig af at have styr på din miljøindsats?

Der er krav om, at alle virksomheder i Danmark, herunder også alle landbrug, har fokus på ESG.

Af Karen Feddersen, CEO/Indehaver, KF Miljø ApS

ESG, Environmental Social Governance, dækker over væsentlig information om en virksomhed indenfor miljø og klima, virksomhedens påvirkning samfundsmæssigt og socialt samt den ledelsesmæssige styring af virksomheden.

Men hvad betyder det for den enkelte landmand?

Det betyder, at du skal komme i gang med at dokumentere din miljøindsats i forhold til den bæredygtige dagsorden. Du skal altså få dig et overblik over de virkemidler og tiltag, som du har gjort og hvilke virkemidler, du mangler at få foretaget, og hvilke tiltag du har til hensigt at gøre i den kommende tid.

Med denne oversigt bliver du i stand til at kunne dokumentere din indsats overfor dine finansielle samarbejdspartnere. Det er vigtigt, at du skaber dig og din finansielle samarbejdspartner et overblik, både over den miljømæssige indsats som er sket, og den miljømæssige indsats som skal ske.

Samtidig med dette er det vigtigt, at du skal kunne dokumentere den opnåede effekt både af de tiltag, som er gjort og de tiltag, som du vil gøre. Den opnåede dokumenterede effekt vil måske kunne danne grundlag for et klimacertifikat, som måske vil kunne hjælpe dig til at slippe billigere på den kommende CO2 afgift, som landbruget står overfor, allerede fra efteråret 2022.

Klimapas giver samlet overblik

Alene indenfor energiområdet vurderer det internationale energiagentur, at der ligger værdier for over en billion dollars i certifikater. At kunne dokumentere effekten på de gennemførte tiltag og virkemidler vil uden tvivl have en direkte indvirkning på den enkelte landmands lånemulighed hos deres finansielle samarbejdspartner.

Den finansielle sektor vil på sigt komme til at vægte priser og kreditvillighed i forhold til, hvor grøn landmandens virksomhed er, og hvor landbruget er henne på bæredygtighedsskalaen.

Det er vigtigt, at du og din virksomhed kommer i gang med at dokumentere din miljømæssige indsats, og at du får redegjort og dokumentere for den indsats, som du har gennemført inden for miljøområdet. Det er vigtigt, at du som landmand kommer et skrift foran.

Det gør du ved at kende effekterne på de tiltag, som du har gennemført. Det er ikke nok med et regneark eller et håndskrevet dokument.

Hos KF Miljø ApS er vi i stand til at give dig dette overblik. Til formålet har vi udviklet klimapasset. Klimapasset giver dig et samlet overblik over den miljøindsats, som du har gennemført og kigger samtidig ind i hvilke tiltag og virkemidler, andre i dit segment har foretaget og som kan virke som inspiration for dig.

Effekterne er dokumenteret via Aarhus Universitet og godkendt af Landbrugsstyrelsen. Vi har data, der går tilbage til 2012 og som danner grundlag for, at du som landmand bliver i stand til at komme i gang med at dokumentere dine opnåede miljøeffekter. Om du bliver rig på at have styr på din miljøindsats? - Ja, er det korte svar.

Læs også