SDØ tilbyder nye øjne på din bedrift og produktion

I en tid med høje produktionspriser er det vigtigt stadig at udvikle og se nye muligheder for sin bedrift, da det er mere aktuelt end nogensinde at optimere for at opnå den bedste bundlinje, lyder det fra Syddansk Økologi, SDØ.

Ligesom resten af dansk landbrug er de økologiske jordbrug under stor forandring med ændrede regler og betingelser – og hvad der følger heraf af nye muligheder og begrænsninger.

Derfor er det væsentligt at få afklaret, hvordan man vil drive sin produktion i den aktuelle virkelighed.

Her er du mere end velkommen til at tage Syddansk Økologis rådgivere med på råd. De arbejder blandt andet med problemstillinger som disse:

- Hvordan forberedes netop din bedrift bedst på den nye CAP-reform? - Hvordan optimerer du på 4 procents brak? - Hvordan laves det bedste sædskifte i en tid med fokus på danskavlet protein? - Hvordan optimerer du gødningstildelingen og med hvilke gødningstyper? - Skal du være selvforsynende i høj eller lav grad? Og er der alternativer til at eje eller forpagte? - Hvordan skal grovfoderpriserne fastsættes?

Syddansk Økologi, SDØ, er et sammentømret rådgivningsteam af specialister inden for planteavl, kvægbrug, fjerkræ, driftsøkonomi og bygninger og miljø. Flere af rådgiverne er dertil specialiseret i RISE, natur, bæredygtighed og klima.

Hold dig ajour med højaktuelle emner

I kraft af samspillet mellem SDØ´s mange specialister og deres store geografiske udstrækning kan man – i samarbejde med dygtige og engagerede landmænd – løbende sætte fokus på højaktuelle områder.

Senest har man blandt andet haft fokus på udviklingen af den danske lupindyrkning, mens vi i år sætter sojadyrkningen under lup. Dyrkningen af dansk soja er er højaktuel i en tid, hvor flere begynder at udfase importeret soja, og hvor alternative proteinkilder er meget velkomne i et sædskifte, som kan blive udfordret, hvis der dyrkes store arealer med f.eks. hestebønner eller ærter.

I den kommende tid har Syddansk Økologi desuden to arrangementer om aktuelle emner på programmet:

- Den 6. oktober kl. 17-19 inviteres til fyraftensmøde om elefantgræs som energikilde eller som alternativ strøelseskilde i Skærbæk. Læs mere på landbosyd.dk

- Den 13. oktober inviteres til såmaskinedemonstration med fokus på sen etablering og forebyggelse af græsukrudt i Gelsted. Tre gange i løbet af dagen kan maskinerne ses i aktion, og dertil kan du blandt andet få input til indstillinger af ploven. Læs mere på patriotisk.dk

Yderlig information om arrangementerne kan desuden findes på Syddansk Økologis Facebookside.

Læs også