Advokat:: Kend værdien af en fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt kan skåne en familie for at havne i en juridisk fastlåst situation.

Hvert år kommer mange familier til at stå i en juridisk fastlåst situation, fordi der ikke er blevet handlet i tide. Det ses særligt i de tilfælde, hvor vedkommende ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt, der sikrer, at de pårørende kan tage hånd om vedkommendes personlige og økonomiske anliggender. Her må folk desværre afvente et værgemål, som typisk er en besværlig og langsommelig proces.

Det er desværre ikke et særsyn, at Norden Advokatfirma får henvendelser fra familier, som er kommet i en juridisk kattepine, fordi et medlem af familien er kommet ud for en ulykke eller er blevet alvorligt syg i en sådan grad, at vedkommende ikke selv er i stand til at træffe beslutninger.

- I nogle tilfælde kan det desværre have store konsekvenser. Familien står tilbage med en umulig opgave, idet det ikke er muligt eksempelvis at betale sædvanlige regninger eller udføre bankforretninger, lægge lån om, sætte boligen til salg, få digital fuldmagt til at administrere e-Boks, netbank og sociale medier med videre, siger advokat i Norden Advokatfirma Vibeke Andersen.

Særligt problematisk for selvstændige

I nogle tilfælde kan det have store konsekvenser, særligt hvis personen også er selvstændig og har forpligtelser over for sin virksomhed.

- Det kan umuliggøre den videre drift af virksomheden, hvis ejeren ikke selv er i stand til det. Når der ingen er til at disponere, er der stor risiko for, at virksomheden taber værdi, eller måske helt går i opløsning i den periode, siger advokat i Norden Advokatfirma Katrine Rytter Villadsen.

- Derudover ser vi også tit, at generationsskifter med børnene besværliggøres og måske helt må opgives, når ejeren ikke er i stand til at sætte den endelige underskrift på overdragelsen, fastslår hun.

Flere muligheder med fremtidsfuldmagter

Rent praktisk hjælper Norden Advokatfirma typisk med at oprette en fremtidsfuldmagt, hvor ægtefællen i første række kan handle på vedkommendes vegne, mens børn indsættes i anden række, så de kan hjælpe, hvis der er behov for det. Det er dog fuldstændig valgfrit, hvem man indsætter som fuldmægtig. Fuldmagten er alene hvilene og sættes først i kraft, når og hvis det bliver nødvendigt.

- Fremtidsfuldmagten skal først og fremmest sikre, at din nærmeste familie ikke havner i en fastlåst situation, hvis du bliver alvorligt syg eller kommer ud for en ulykke. Men som mennesker er vi bare ikke altid så forudseende, og desværre kommer mange først, fordi de har set, hvor store konsekvenser, det har haft for naboen, siger Vibeke Andersen.

Mulighed for at hjælpe

Det er vigtigt at handle, så længe man er rask og »ved sine fulde fem«.

- Det er vigtigt at være i god tid med fremtidsfuldmagten. Er du allerede dement, eller får du en blodprop, der gør dig ude af stand til at varetage dine egne anliggender, Så er det for sent. En ting er det økonomiske, men de fleste vælger også, at fuldmagten skal gælde alle personlige anliggender, hvilket giver de efterladte mulighed for at hjælpe med kontakten til lægen og til offentlige myndigheder, siger Katrine Rytter Villadsen.

Læs også