Tilskuds-millioner til miljø- og klimateknologi

570 millioner kroner i tilskud til miljøforbedrende tiltag i miljø- og klimateknologi. Fra den 16. november har du som landbrugsvirksomhed mulighed for at søge tilskud, når Landbrugsstyrelsen åbner op for den nye ansøgningspulje.

Landbrugsstyrelsen har i år valgt at slå puljerne for 2023 sammen med puljen for 2024.

- I år har Landbrugsstyrelsen oprettet et selvstændigt indsatsområde målrettet teltoverdækning af gyllebeholdere, som alle produktionsgrene kan søge om tilskud til, altså også planteavlere. Der er således afsat 145 millioner kroner specifikt til dette område, fortæller Karen Feddersen fra KF Miljø ApS.

Derudover er det muligt at søge om tilskud til blandt andet aktivitetsmålere og vomboluser til malkekvæg samt foderobot, etablering af gummigulv og meget mere til kvæg.

For svin kan man søge om tilskud til eksempelvis gyllekøling, luftrenser samt punktudsugning med luftrensning.

For fjerkræ er det muligt at søge om tilskud til gastæt opbevaring af foderemner, gyllebeholdere til både hønsestalde og opdrætterstalde samt varmevekslere og LED-lys og ventilation.

Indenfor planteavl er det muligt at søge om tilskud til sprøjteudstyr til reduktion af pesticidforbruget – herunder også mikro pletsprøjtning, robotlugning i afgrøderækker og meget mere. Dyrker du kartofler, har du mulighed at søge om tilskud til blandt andet en kartoffelradrenser, fire- og seksrækket aftopper/topknuser og fladbrænder og meget mere.

Landbrugsstyrelsen har udarbejdet en teknologiliste, og det er udelukkende emner, som er anført på listen, der kan søges om tilskud til.

Tilskudsandelen udgør 40 procent ud fra en fast pris, som er fastsat af landbrugsstyrelsen.

Ansøgningsrunden lukker for ansøgninger den 31. januar 2024. Modtager man tilsagn, er ens projektperiode et år fra den dag, hvor ens ansøgning sendes afsted.

I programmet for den nye landbrugspolitik (CAP) er der afsat midler til åbning af ansøgningsrunder om tilskud til miljø- og klimateknologier i henholdsvis 2025, 2026 og 2027.

Læs også