Trods corona-modvind: DanePork øger både top- og bundlinje markant

Selvom Covid-19 har påvirket forretningen, har DanePork stadig formået at øge overskuddet med flere millioner i 2020.

Slagteriet DanePork A/S omsatte for 805,8 millioner kroner i 2020 – en stigning fra 528,9 millioner kroner i 2019. Virksomheden leverede således et overskud på 25,7 millioner kroner mod 20,2 året før. Det fremgår af deres årsregnskab torsdag.

DanePork kunne således øge egenkapitalen fra 100,6 millioner kroner i 2019 til 127,3 millioner kroner i 2020 med en forrentning på 22,6 procent.

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af drift af griseslagteri med afsætning på hjemmemarked og på eksportmarkeder. 

- Selskabets ledelse anser årets resultat som tilfredsstillende, og som et resultat som var forventet med de forhold, som ellers påvirker slutresultatet, lyder det i ledelsesberetningen.

- Covid-19 har medført ekstra omkostninger til blandt andet forebyggelse mod Covid-19, desuden har indtjeningen også været påvirket, da flere kunder har været påvirket af afmatning eller nedlukning, tilføjer de.

- Der er sket yderligere optimering af produktionen i løbet af året, hvilket er med til at give det tilfredsstillende resultat. Der er i løbet af året opnået tilfredsstillende aftaler om finansiering af årets investeringer og det kommende års investering i nyt slagteri, afslutter de.

db

Læs også