Endnu et kanon regnskab: Arla har rekordomsætning i ustabilt marked

Arla-koncernens samlede omsætning steg med 5,6 procent til 83 milliarder kroner (11,2 mia. euro). Det er primært drevet af højere salgspriser og en volumendrevet salgsvækst blandt strategiske brands på 4,5 procent.

Arla-indtjeningen – som måler den værdi, Arla skaber pr. kg ejermælk – var på 39,7 eurocent i 2021, sammenlignet 36,5 eurocent i 2020, skriver Arla i en pressemeddelelse.

Gennem hele 2021 var Arlas andelshavere fortsat udfordret af stigende omkostninger og yderligere krav til deres gårde. Arla opretholdt en konkurrencedygtig aconto-mælkepris, som steg 23 procent i løbet af 2021.

For at understøtte det investeringsniveau, som både Arla og andelshaverne skal levere for at leve op til selskabets nye femårsstrategi, Future26, godkendte repræsentantskabet i 2021 en ny konsolideringspolitik efter forslag fra bestyrelsen.

Den nye politik øger efterbetalingerne til andelshaverne til 1,5 eurocent pr. kilo mælk i stedet for 1,0 eurocent pr. kilo mælk, forudsat at virksomheden opnår et årligt nettooverskud på mindst 2,8 procent af omsætningen.

Hårdt år for gårdene

- 2021 var et hårdt år for gårdene, og både vores andelshavere og virksomheden blev påvirket af de fortsatte konsekvenser af pandemien og af hastigt stigende produktionsomkostninger. Derfor er jeg stolt over, at vores virksomhed har været i stand til at levere en Arla-indtjening, der placerer Arla blandt markedslederne i Europa, og som understøtter vores andelshavere. Takket være landmændenes, medarbejdernes og ledelsens engagerede indsats er det lykkedes os igen at navigere gennem udfordringerne og opnå en høj værdi for vores mælk, påpeger Arla Foods' bestyrelsesformand, Jan Toft Nørgaard.

Mejeriprodukter er populære i både fysiske og virtuelle indkøbskurve Igen i 2021 oversteg detailsalget forventningerne. Arla imødekom forbrugernes store efterspørgsel efter mejeriprodukter og Arlas strategiske brands leverede en volumendrevet salgsvækst på 4,5 procent.

Arla, Castello og Starbucks overgik deres hidtil usete vækst i 2020, mens Lurpak vandt markedsandele i både Danmark og Storbritannien. Arlas øgede investeringer i sin e-handelsforretning understøttet af en vækst på 17 procent i onlinekanalerne.

- Vores strategiske brands klarede sig usædvanligt godt i 2021, idet forbrugerne på verdensplan fortsat havde stor appetit på vores naturlige og næringsrige mejeriprodukter af høj kvalitet. Fra måned til måned fastholdt vi en stram styring af salget og driften og sikrede leveringer uanset om efterspørgslen på vores sortiment var til derhjemme, i foodservice-branchen eller på farten i takt med at nedlukningerne blev lempet, og vi kunne vende tilbage til arbejdspladserne for en stund, forklarer Arla Foods' administrerende direktør, Peder Tuborgh.

 

Vækst i fire forretningsområder.

Arla Europe øgede sin omsætning til 49,3 milliarder kroner fra 47,7 milliarder kroner i 2020 og fortsatte med at vinde markedsandele på de fleste europæiske markeder takket være et stærkt sortiment af brandede produkter.

Markedsandelen voksede med 0,3 procent i forhold til sidste år på tværs af kategorier og på trods af, at færre måltider blev indtaget i hjemmet, efterhånden som nedlukningerne blev ophævet.

Arlas europæiske foodservice-forretning leverede en volumendrevet salgsvækst på 7,8 procent for brandede produkter, da hotel- og restaurationsbranchen genåbnede i mange lande.

Arla International leverede derudover en salgsvækst for brandede produkter på 9,1 procent, blandt andet drevet af højere priser. Arla International udvidede også sin markedsandel for Puck i Mellemøsten og Nordafrika, hvor det blev det førende brand blandt smøreoste, og for Arla Dano i Bangladesh, som blev kåret som det bedste mælkebrand for 7. år i træk.

Arla Internationals samlede omsætning steg til 15,6 milliarder kroner mod 14,7 milliarder kroner i 2020. For at støtte vækstplaner for Mellemøsten og Nordafrika udvidede Arla sin produktionskapacitet for forarbejdede oste, Starbucks på farten og Puck-madlavningsfløde og -saucer på mejerierne i Bahrain og Saudi-Arabien.

Hos Arla Foods Ingredients (AFI), et 100 procent ejet datterselskab af Arla, øgede værdien af ingrediensforretningen med 14,5 procent, og selskabet præsterede en omsætningsfremgang til 5,9 milliarder kroner mod 5,3 milliarder kroner i 2020. 

Usikkert globalt marked

- Selv om den globale økonomi kom sig meget hurtigere end forventet, lagde volatiliteten på mejerimarkedet og den høje inflation pres på os og vores andelshavere. Takket være stærk operationel eksekvering lykkedes det os at håndtere de globale udfordringer, styrke vores økonomiske position og skabe vækst for vores brands, samtidig med at vi opnåede besparelser på tværs af vores forretning, siger Arla Foods' finansdirektør, Torben Dahl Nyholm.

Arlas omkostningsbesparelses- og transformationsprogram, Calcium, blev afsluttet i 2021. Programmet har leveret varige driftseffektiviseringer på tværs af organisationen, bl.a. ved optimering af forsyningskæden og in-sourcing af markedsføringsaktiviteter. Når der ses bort fra inflation, har programmet leveret besparelser på 4,7 milliarder kroner. Men besparelserne kom under pres i 2021 på grund af den hidtil usete inflation, som har betydet, at Calcium-programmets samlede nettobesparelse blot endte på 2,1 milliarder kroner.

Fremtidig bæredygtighed 

I slutningen af året godkendte Science Based Targets-initiativet (SBTi) virksomhedens nye fordoblede mål om at reducere udledningen af drivhusgasser i scope 1 og 2 med 63 procent senest i 2030 som værende i overensstemmelse med kravet om at holde den globale opvarmning på højst 1,5 grader.

Det eksisterende mål på 30 procent for scope 3 opfylder fortsat SBTi's kriterier for ambitiøse mål for værdikæden i overensstemmelse med gældende bedste praksis.

I 2021 udførte Arla anden runde af Klimatjek på gårde og øgede sin indsats for at stille mere viden og flere løsninger til rådighed for sine andelshavere samt til igangværende forskning og pilotforsøg på udvalgte gårde, skriver Arla. 

Andelshavere, som producerer grøn elektricitet, fik også mulighed for at bidrage til at drive deres andelsselskab ved at sælge oprindelsesgarantier til Arla til en konkurrencedygtig pris.

Fra 2015 som basisår har Arla reduceret sit klimaaftryk for scope 1 og 2 med 25 procent. Arlas andelshavere er fortsat blandt de mest klimaeffektive mælkeproducenter i verden, idet der gennemsnitligt udledes 1,15 kg CO2e pr. kilo mælk, og scope 3 fastholdes ved 7 procent reduktion.

Investeringer

Arla forventer, at inflationen og volatiliteten fortsat vil påvirke forretningen og andre sektorer et godt stykke ind i 2022. 

- Forbrugernes adfærd vil være påvirket på mange forskellige måder af de forventede store markedsudsving og høje inflation, og derfor er den meget vanskelig at forudsige. Vi vil sandsynligvis komme til at opleve en nedgang i væksten for vores brandede produkter, indtil markedet stabiliserer sig på et nyt niveau. Som vi har vist i 2020 og 2021, så er vores andelsselskab stærkt funderet, og vi vil fortsætte vores stærke operationelle eksekvering i hele forsyningskæden, så vi kan imødekomme eventuelle nye krav i dette usikre miljø, siger Peder Tuborgh.

Arla planlægger at investere 4,5 milliarder kroner i 2022, primært i strukturelle investeringer såsom en udvidelse af Starbucks' produktionskapacitet på Esbjerg Mejeri, færdiggørelse af pulvertårnet i Pronsfeld i Tyskland og mozzarellaudvidelsen på Branderup Mejeri samt produktionsudvidelser på AFI's produktionsanlæg. Arla har også planer om at investere i yderligere digitaliseringsløsninger i forsyningskæden.

Koncernens omsætning i 2022 forventes at blive på 87,8-92,3 milliarder kroner.

Arla offentliggør sin årsrapport, ESG-rapport og CSR-rapport den 24. februar.

Læs også