128 millioner fra Danish Agro

Også den anden store danske andelsgrovvarekoncern, Danish Agro, har netop offentliggjort et rekordresultat. I 2021 nåede omsætningen op på 44 millliader kroner, eller 12 procent større end året før. Koncernresultatet før skat blev 649 millioner kroner, der ligeledes er historisk højt. Året før var resultatet 492 millioner kroner.

Danish Agros vedtægter foreskriver, at foreningens 8.500 medlemmer kan tilgodeses med 10 procent af overskuddet efter skat, når soliditeten er mellem 25-30 procent. Med en soliditet på 29,1 ville det udløse 28 millioner kroner. Imidlertid indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen den 3. marts, at der udloddes ekstraordinært 100 millioner kroner yderligere, dels som følge af det gode resultat, men også under hensyntagen til den pressede situation i landbruget, og den animalske produktion i særdeleshed. 

For de lokale medlemmer præsenteres årsregnskabet ved regionsmøder den 9. og 10. marts, henholdsvis i Vordingborg og Køge.

 

Læs også