Hardis danske selskab kom ud med større minus

Hardi International A/S tegner sig for et større underskud i regnskabsåret 2020/21.

Det fremgår af det nye regnskab for den danske del af virksomheden.

Underskuddet bliver på lidt under 55 millioner kroner på bundlinjen efter skat. Omsætningen er dog på et år steget med cirka 42 millioner kroner.

I ledelsesberetningen påpeges det dog, at virksomheden forventer et øget salg af landbrugsmaskiner i det kommende år. Dog med det forbehold, at der stadig er usikkerhed i forhold til leveringsvanskeligheder, og hvordan prisudviklingen bliver på komponenter og råmaterialer.

Læs også