Danæg står styrket på et udfordrende marked

Trods et udfordrende marked, styrkede Danæg-koncernen sin position på det nordiske marked med det fulde opkøb af finske Munax OY.

DanægkKoncernen kom ud af 2021 med en rekordomsætning på knap 1,5 mia. kroner og et resultat før skat (EBT) på 58 millioner kroner.

- Generelt har 2021 været et intenst år, hvor forretningen særligt har været påvirket af en række betydelige eksterne forhold. COVID-19, fugleinfluenza og kraftigt stigende omkostninger på tværs af hele værdikæden er blot nogle af de forhold, vi har arbejdet med gennem året. Set i det lys er vi tilfredse med årets resultat, siger koncernchef Jann Dollerup Vig Jensen.

Forventer at øge eksporten

Årets resultat efter skat på 50 millioner kroner er primært drevet af to forhold: Dels en regnskabsmæssig regulering i forbindelse med det fulde opkøb af Munax OY fra 24 procent ejerskab til nu 100 procent. Og dels et driftsmæssigt resultat på 25 mio. DKK, som er realiseret på tværs af koncernens selskaber.

- Til trods for omfattende markedsturbulens har vi fortsat udviklingen og optimeringen af vores forretning. Blandt andet fortsætter eksportsalget med at udvikle sig, og vi har store forventninger til at øge den del af forretningen i de kommende år. Koncernens produkter er anerkendt på det internationale marked, og vi forventer at øge afsætningen på vores ca. 50 eksisterende eksportmarkeder, mens vi samtidig forventer at åbne nye, spændende markeder, siger Jann Dollerup Vig Jensen.

Krigen i Ukraine ventes også at få en betydelig påvirkning på ægbranchen. Allerede nu ses kraftige stigninger i de i forvejen meget høje korn- og foderpriser, som sammen med stigningerne på bl.a. energi forøger produktionsomkostningerne væsentligt hos både ægproducenterne og de enkelte selskaber i Danæg koncernen.

Koncernchefen fremhæver, at 2022 forventes at blive et udfordrende år, da tendensen med høje omkostninger til energi, transport, emballage mv. er fortsat fra 2021 ind i 2022. Optimismen er dog fortsat i behold, og den positive udvikling, som koncernen har oplevet i de senere år, giver tiltro til at koncernen i 2022 vil udvikle sig yderligere i en positiv retning.

Læs også