Massiv vækst i DLG: Prisstigninger med til at øge omsætningen med 11 milliarder

Landbrugskoncernen DLG præsenterer et halvårsregnskab, hvor omsætningen stiger massive 42 procent til 37,2 milliarder kroner.

Regnskabet for første halvår viser, at DLG-koncernen i årets første seks måneder af 2022 realiserede en omsætning på 37 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 11 milliarder kroner i forhold til samme periode 2021.

Driftsresultatet blev på 1,1 mod 0,9 milliarder kroner i første halvår sidste år, mens resultatet før skat landede på 367 mod 298 millioner kroner sidste år.
 
- Den store stigning i omsætningen skyldes til dels de prisstigninger, vi har set på korn, råvarer og energi, men vi har også haft en stor salgsfremgang inden for vores energiprodukter i Tyskland. Indtjeningsmæssigt har det været et rigtig godt halvår på særligt energi- og planteavlsområderne. Indtjeningsvæksten afspejler vores solide markedsposition, hvor de tre forretningsområder alle leverer en tocifret indtjeningsfremgang, siger DLG’s koncernchef, Kristian Hundebøll.
 
Ruslands invasion af Ukraine har præget den første halvdel af året og har blandt andet sat sine spor på priserne på markedet for korn, råvarer og energi, ligesom det har udfordret forsyningen af visse råvarer til foderproduktion. 
 
- Da Rusland invaderede Ukraine, besluttede vi at stoppe alle kommercielle aktiviteter i Rusland, bl.a. ønskede vi ikke længere at være medejere af AV Nutrismart. Det har i sagens natur betydet, at vi måtte afgive forretning inden for flere områder samt gennemføre en nedskrivning, men vi står ved, at det er den rigtige beslutning ikke længere at være aktive på det russiske marked, siger Kristian Hundebøll.
 

Stærkt indenfor Food

Forretningsområdet Food, der rummer de to tidligere forretningsområder Agribusiness og Premix & Nutrition, kommer ud af første halvår med en omsætningsfremgang på 6 milliarder kroner
 
Inden for Agribusiness er det aktiviteterne i Danmark, Sverige, Baltikum og Polen, der driver indtjeningsvæksten, mens den tyske Agribusiness-forretning ligger på budget. Planteavlsområdet er kommet godt fra start i 2022 med en betydelig indtjeningsvækst og tegner sig for den største fremgang på hele området.

Indenfor husdyrernæring har salget af grisefoder i både Danmark og Tyskland været præget af lavere aktivitet blandt griseproducenterne på grund af lave priser på grisekød.
 
- Vi er udfordrede på salget af grisefoder som følge af de svære markedsforhold for griseproducenterne. Vi forventer, at den tendens vil blive forstærket i andet halvår, og da grisefoder er et stort forretningsområde for os, kræver det, at vi tilpasser os de nye markedsforhold, siger Kristian Hundebøll.
 
Ved at fokusere på at forbedre resultaterne på de enkelte bedrifter har Vilofoss fortsat væksten i salget indenfor produktporteføljen »Leading Products«, ligesom der er salgsfremgang i USA, Østeuropa og Mellemøsten.
 

Forretningsområderne Energy og Housing realiserede i første halvår tilsammen en omsætningsfremgang på 5 milliarder kroner sammenlignet med første halvår 2021.
 
Stigende aktivitet i det tyske samfund i kølvandet på sidste års corona-nedlukninger øgede efterspørgslen på energiprodukter, og det har resulteret i en markant salgsfremgang på 22 procent i Team Energie.
 
Salget af byggematerialer indenfor forretningsområdet Housing er steget med 7 procent til særligt nybyggeri og renovering af private boliger, hvilket har resulteret i en indtjeningsvækst på 15 procent i første halvår. 
 

Forventninger til helåret

Flere steder er høsten godt i gang, og selvom det er for tidligt at spå om det endelige udbytte, forventes den at ligge over sidste års niveau i både mængde og kvalitet.
 
- Vi forventer, at de positive tendenser, vi har set i første halvår, i nogen grad vil fortsætte i andet halvår. Den geopolitiske situation og verdensøkonomien kan spille ind på, hvordan markederne udvikler sig, men under de nuværende forudsætninger er forventningen den, at vi lander et årsresultat over sidste års rekordregnskab, siger Kristian Hundebøll.
 

Læs også