Bygholm åbner en ekstra PL-klasse

Bygholm Landbrugsskole har i år stor søgning til produktionslederuddannelsen. Faktisk så stor søgning, at skolen er tvunget til lige som i 2021 at oprette to PL-klasser.

- Vi har i løbet af foråret nærmet os grænsen for, hvor mange elever, vi kan have i en klasse, fortæller uddannelseschef Lotte Ipsen.

- og her en uge før skolens administration går på sommerferie har vi indskrevet studerende nr. 29 og 30, og vi har flere, som er meget tæt på at beslutte sig, fortsætter hun.

Der gælder ikke nogen officiel klassekvotient på Produktionsleder, men på Bygholm ser man det som en nødvendighed at balancere klassestørrelsen efter elevernes udbytte.

- Lederuddannelsen på Bygholm arbejder intenst med den enkelte studerendes personlige udvikling som leder. Derfor må der ikke være flere elever i klassen, end læreren kan følge på et intenst niveau. På den anden side er det også nødvendigt, at der er elever nok til, at den enkelte studerende kan finde sparringspartnere og udvikle et tæt netværk, forklarer Anders Funch, som er Koordinator på produktionslederuddannelsen.

Bygholm Landbrugsskole vurderer, at balancepunktet for kun én klasse nu er overskredet, og det får konsekvenser for planlægningen.

Stadig ledige pladser

Så i stedet for at lukke for optaget, har Bygholm altså valgt at åbne endnu en klasse.

- Landbruget mangler jo ledere, så det ville være ærgerligt at afvise nogen, som er klar til at påtage sig det ekstra ansvar. Derfor optager vi alle, som viser interesse, siger Bygholm Landbrugsskoles forstander, Erik Kallehave Kristensen.

For at blive optaget skal man være faglært landmand eller jordbrugsmaskinfører. Produktionslederuddannelsen giver adgang til jobs som for eksempel driftsleder i landbruget eller som leder i andre erhverv, og den giver desuden adgang til Agrarøkonomuddannelsen.

Fakta om PL

Produktionslederuddannelsen tager et halvt år på fuld tid

De fleste vælger at bo på skolen

Uddannelsen er SU-berettiget

PL giver adgang til AØ, som tager et år på fuld tid

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger

Uddannelsen inkluderer en studietur i Europa med fokus på personaleledelse og produktionsstyring

Yderligere info her: https://bygholm.dk/det-kan-du-blive/produktionsleder/

Læs også