Rekordstor søgning til Klimaskovfonden

Antallet af ansøgninger om støtte til klimaprojekter har slået alle rekorder i den seneste ansøgningsrunde, der lukkede ved udgangen af maj måned. I alt er der søgt støtte til 55 nye skovrejsnings- og lavbundsprojekter på 548 hektar.

- Det er lykkedes os at øge interessen for at rejse skov og for alvor få skudt gang i lavbundsprojekterne.

Sådan konkluderer Klimaskovfondens direktør efter en ansøgningsrunde med en fordobling af antal ansøgninger sammenlignet med tidligere runder. Samlet set er der indkommet 55 ansøgninger fordelt på 493 hektar skovrejsning og 55 hektar udtagning af lavbundsjorder.

- På trods af stor usikkerhed om arealplanlægning generelt og en kommende CO2-afgift, er det lykkedes at øge farten i skovrejsningen og sætte gang i flere lavbundsprojekter på baggrund af vores nye projektmetode for lavbund. Det er vi meget tilfredse med, siger Poul Erik Lauridsen.

44 ansøgninger kommer fra private lodsejere, mens ni kommuner og tre kirker søger støtte til projekter. Projekterne er i gennemsnit på cirka 10 hektar.

Der var på forhånd afsat 32 millioner kroner til forårets ansøgningsrunde, hvilket er dobbelt så meget som i foregående runder. Men resultatet viser, at der samlet er ansøgt om støtte op på 36,6 millioner kroner, heraf 28,2 millioner til skovrejsning.

- Der er altså tale om overansøgning, hvilket er med til at understrege, det markante og meget flotte resultat, lyder det.

Kendt og anerkendt støtteordning

- Alt i alt tyder det på, at vi er blevet kendt og anerkendt ude i landet. Den støtteordning, vi har bygget op, er nu en gennemprøvet og veletableret ordning, der både sikrer vigtige synergieffekter som vandmiljø og drikkevandsbeskyttelse. Samtidig er den også attraktiv for lodsejere, blandt andet fordi vi bestræber os på kort sagsbehandlingstid, så projekterne hurtigt kan føres ud i virkeligheden og gavne klimaet, siger Poul Erik Lauridsen.

Ved en evaluering blandt skovkonsulenter, der typisk er dem, der gennemfører projekterne sammen med en lodsejer, opnåede Klimaskovfonden i foråret 2024 mindst fire ud fem point på at være henholdsvis løsningsorienterede og servicemindede og være en ordning, som respondenterne vil anbefale til andre.

Nu skal sagsbehandlingen af de 55 ansøgninger i gang. Ansøgere om støtte til skovrejsning kan forvente svar midt i juli - mens ansøgere om lavbundsprojekter må vente til starten af september med en afgørelse. Klimaskovfonden prioriterer projekter, der giver mest CO2 for pengene.

Læs også