Åbnet for tilskud - skal din skov være urørt?

Private lodsejere kan fra 4. april 2022 søge om tilskud til urørt skov. Der er i år afsat i alt 13,1 mio. kroner til privat urørt skov.

Miljøstyrelsen er fra 4. april i år til og med 15. juni i år klar til at modtage ansøgninger om tilskud til privat urørt skov. I 2022 er der afsat i alt 13,1 mio. kroner til ordningen.

Formålet med urørt skov er at bevare og fremme biodiversiteten i private skove. Tilskuddet ydes kun til private ejere af skov.

- En privat ejer kan både være en person, et selskab, en fond, en forening eller lignende, lyder det fra miljørådgiver Henriette Fries, LandboSyd, der området som et af sine specialer.

En række krav

Kravene for at opnå tilskud er, blandt andet, at skoven er over en hektar, at skoven primært består af gamle og hjemmehørende træer, og at den er sammenhængende. Hvis skoven ikke er pålagt fredskovspligt, vil denne blive pålagt i forbindelse med tilskud.

- Modtager du tilskud, medfører det, at al skovdrift ophører. Du må ikke udsætte vildt eller fodre for disse. Du må ikke jordbearbejde, dræne, oprense grøfter, gødske, sprøjte, fodre eller kalke, forklarer Henriette Fries og uddyber:

- Men du må gerne gå på jagt – og skulle der vælte et træ ud over din produktionsmark eller på en trampesti i din urørte skov, så må du gerne flytte det.

For evigt

En aftale om urørt skov er varig, og der kompenseres for, at der ikke må være nogen drift på arealet.

Miljøstyrelsen giver tilskud på baggrund af en konkret beregning af nettoværdien af træerne. Desuden gives der tilskud til tabte fremtidige indtægter på baggrund af en række standardsatser.

Læs også