74 venter på svar om skovrejsning

Mange har fået besked om tilsagn til privat skovrejsning, men der er også en lille gruppe af ansøgere, som venter på svar, skriver Landbrugsstyrelsen.

I alt var der 381, som ansøgte om tilskud, og pr. 31. marts er der sendt afgørelse i 307 ansøgte sager om privat skovrejsning.

Tilbage er 74 sager, som hovedsageligt er sager, hvor der mangler oplysninger fra ansøgerne, eller hvor sagerne er særligt komplekse.

Styrelsen arbejder på, at disse 74 sager kan afsluttes hurtigst muligt, dog med forbehold for særligt komplekse sager.

Landbrugsstyrelsen har undersøgt muligheden for at give dispensation, så ansøgere, der venter på svar, kan gå i gang med at plante nu. Men styrelsen forventer, at der vil være en større andel af afslag i de resterende sager, hvorfor Landbrugsstyrelsen derfor vurderer, at en dispensation vil være for stor en økonomisk risiko for den enkelte ansøger.

Læs også