Bæredygtighed i skoven: Skovejerens muligheder

Fra den 1. januar 2022 er der kommet nye bæredygtighedskrav til produkter fra skove og læhegn.

Alle skove har naturværdi, og i langt de fleste skove vil der allerede være nogle områder eller elementer, som har stor værdi for naturen. Dette kan være et lille vandhul, et meget gammelt egetræ eller et dødt træ. Selvom det ikke altid ser ud af meget, kan det være hjemsted for meget liv. Fotos: Skov - Natur - Landskab ApS Gå en tur i din skov, gør dig nogle overvejelser og tag herefter snakken med skovfogeden og se, hvad der giver mening for din skov.

Bæredygtighed får et stadig større fokus i samfundet, og det gælder naturligvis også i skoven. Fra den 1. januar 2022 er der kommet nye bæredygtighedskrav til produkter fra skove og læhegn, som blandt andet stiller krav om naturværdi og gentilplantning, hvis arealet ryddes.

Som tingene udvikler sig, kan det derfor være en god idé, hvis man som skovejer overvejer, hvad man kan gøre i sin skov, så den drives mere bæredygtigt, og hvordan man dokumenterer dette. Det vil i fremtiden blive meget vanskeligt af få afsat skovens produkter, hvis man ikke kan dokumentere bæredygtigheden.

Firmaet Skov – Natur – Landskab ApS arbejder meget med bæredygtighed og sporbarhed i skoven og har for øjeblikket så mange opgaver af denne art, at man har ansat en ny medarbejder, Simon Bengtsen, til at klare nogle af opgaverne.

Skovens produktion af værdi

Ifølge Simon Bengtsen er det vigtigt at huske, at bæredygtighed også er at sikre skovens produktion af værdifuldt træ – nu og i fremtiden. Bæredygtig er ikke det samme som urørt, og har man allieret sig med en kyndig skovrådgiver, er man godt i gang.

- Det er et vigtigt element i bæredygtighedsarbejdet at få det bedst mulige produkt ud af træet. Sortimenter som kævler og tømmer har de fleste gange en højere værdi end flis, selv i relativt små mængder. Det usikre energimarked i tiden gør det dog endnu vigtigere, at skovrådgiveren følger markedet og sikrer den bedst mulige afsætning. Som før nævnt stilles der også krav til sporbarhed, når der produceres flis og tømmer. Det er altså vigtigt, at man kan dokumentere, hvor træet kommer fra. Her kan et skovkort være en stor hjælp, forklarer Simon Bengtsen.

Skovens eksisterende naturværdier

Alle skove har naturværdi, og i langt de fleste skove vil der allerede være nogle områder eller elementer, som har stor værdi for naturen. Dette kan være et lille vandhul, et meget gammelt egetræ eller et dødt træ. Selvom det ikke altid ser ud af meget, kan det være hjemsted for meget liv.

- For eksempel en PEFC gruppecertificering vil gøre det nemmere at dokumentere, at der tages hensyn til disse eksisterende elementer i skoven, siger Simon Bengtsen.

Dokumentation – fremtidens krav

Fremadrettet kommer dokumentation af bæredygtighed og sporbarhed til at betyde en del, hvis man spørger Skov – Natur – Landskab ApS.

- Man kan for eksempel dokumentere sin hensyntagen til naturværdier, hvis man har udarbejdet et skovkort, hvor man har markeret naturværdier, så de tydeligt fremgår. Et skovkort kan også bruges til at dokumentere sporbarhed på tømmer og flis, da man kan notere, hvor træet er fældet, forklarer Simon Bengtsen.

Han har et godt råd til skovejere, som er interesserede i bæredygtighed og certificering: Gå en tur i din skov, gør dig nogle overvejelser og tag herefter snakken med skovfogeden og se, hvad der giver mening for din skov.

Læs også