Statens tilsyn med spildevand får hård kritik af Statsrevisorerne

Miljøministeriets tilsyn med udledning af spildevand har været utilstrækkelig, konkluderer Statsrevisorerne i en ny rapport.

Vandmiljøet, jorden og grundvandet kan have været unødigt belastet på grund af de danske myndigheders mangelfulde tilsyn med udledning af spildevand.

Det konkluderer Statsrevisorerne i en ny undersøgelse på Folketingets hjemmeside.

- Statsrevisorerne finder, at Miljøministeriets tilsyn med udledning af spildevand har været utilstrækkeligt. Det gælder overblik over, hvem der har tilladelse til at udlede spildevand, kontrol med, om vilkårene for tilladelserne er overholdt, og relevant håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven ved lovovertrædelser, skriver Statsrevisorerne i deres rapport og fortsætter:

- Konsekvensen af et utilstrækkeligt tilsyn er, at vandmiljøet, jorden og grundvandet kan være belastet unødigt.

82 procent af tilladelserne manglede

Det er Miljøstyrelsen, der fører tilsyn med udledning af spildevand fra spildevandsselskaber og særligt forurenende selskaber, og selv om det ifølge Statsrevisionen er positivt, at at Miljøstyrelsen udvælger spildevandsudledere til tilsyn ud fra en risikobaseret tilgang, er der andre kritisable forhold, skriver revisorerne.

For ifølge rapporten har styrelsen ikke haft overblik over alle tilladelser og dermed ikke et fuldstændigt grundlag for udvælgelsen.

- I 2022 manglede 9 % af tilladelserne til renseanlæg, 82 % af tilladelserne til overløb og 87 % af tilladelserne til regnvandsudløb, skriver Statsrevisionen.

98 overtrædelser

Samtidig bliver det også konkluderet, at Miljøstyrelsen ikke har levet op til forskellige lovkrav. Det handler blandt andet om den tilsynspligt, som styrelsen har.

- Miljøstyrelsen har i de 12 tilsynssager, som indgår i undersøgelsen, fundet i alt 98 overtrædelser af vilkårene i tilladelserne i perioden 2016-2022. I de 12 tilsynssager har Miljøstyrelsen 21 gange fundet ulovlige udledninger af spildevand på grund af manglende tilladelser, skriver Statsrevisionen og fortsætter:

- I de 12 tilsynssager har Miljøstyrelsen i omkring halvdelen af tilfældene med manglende tilladelser eller overtrædelse af vilkår gjort brug af håndhævelsesmulighederne henstilling og indskærpelse, men ikke hårdere håndhævelsesmuligheder som fx politianmeldelse, hedder det.

Desuden har Miljøstyrelsen for 11 ud af 77 særligt forurenende virksomheder ikke overholdt miljøtilsynsbekendtgørelsens krav om, at der skal føres tilsyn - mindst hvert 3. år.

Landbrugets udledning af spildevand indgår ikke i undersøgelsen.

Læs også