BL går til klagenævn i spildevandssag: - Miljøstyrelsen har frikendt sig selv, hvilket er helt grotesk

Styrelsen har frikendt sig selv og kommunen trods massiv spildevandsforurening i sjællandsk å, påstår Bæredygtigt Landbrug. Så nu går foreningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Bæredygtigt Landbrug påklager nu en afgørelse fra Miljøstyrelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det sker i forbindelse med en sag om spildevandsforurening i Fladså.

- Miljøstyrelsen har frikendt sig selv, hvilket er helt grotesk. Nu går vi efter at få ophævet afgørelsen samt at få den henvist til fornyet behandling, fortæller Bæredygtigt Landbrugs chefjurist, Nikolaj Schulz.

Årsagen til klagen fra Bæredygtigt Landbrug er Miljøstyrelsens kendelse vedrørende udledning af 30.000 kubikmeter urenset spildevand til Fladså ved Mogenstrup i nærheden af Næstved i perioden fra november 2021 til april 2022. Episoden skyldtes et brud på en spildevandsledning og blev opdaget af en lokal landmand.

Styrelsen vurderer, at forureningen ikke har resulteret i en skade, der har medført betydelig negativ påvirkning i en sådan grad, at der foreligger en miljøskade eller overhængende fare for en miljøskade, der således skal behandles efter Miljøskadeloven.

Historien kort

Et tilstoppet afløb og en fejl i den elektroniske overvågning af et sparevandsbassin betød, at 33 millioner liter fortyndet spildevand løb ud i Fladså ved Næstved i løbet af vinteren 2021-2022, som tidligere beskrevet i Effektivt Landbrug.

Næstved Kommune og NK-forsyning fik udarbejdet en rapport af Niras, der viste, at udslippet i det store hele ikke har haft betydning for blandt andet fiskebestanden.

- Det er jo heldigvis fortyndet spildevand, og det er sket på en årstid, hvor der er meget vand i åen i forvejen, sagde teamleder i Center for Plan og Miljø ved Næstved Kommune, Niels Hav Hermansen, dengang.

- Vi har gjort op, at det svarer til et udløb på 2,5 liter i sekundet i gennemsnit. Det skal ses i forhold til vandløbets gennemsnitsvandføring på 850 liter i sekundet. Så det er hurtigt blevet fortyndet og ført videre. Det er om vinteren, man har den mindste effekt af den slags udløb, så på den måde er der nogle heldige omstændigheder ved det, sagde han videre.

Landboforeningen VKST var dengang ude med riven over holdningen hos kommunen.

- Havde det været en landmand, der havde haft et udslip fra for eksempel en gyllebeholder eller lignende, så havde der været bål og brand og udrykning, og der havde været forsider på alle landets aviser. Men det sker ikke, når det er en kommunal myndighed, som er ansvarshavende, sagde Harald Palmvang, bestyrelsesmedlem i VKST, og mener at kommunen bagatelliserede sagen, hvilket Niels Hav Hermansen afviste.

- Vi har på ingen måde bagatelliseret det. Vi reagerede prompte og har fået standset det, sat en undersøgelse i gang, så jeg tænker ikke, at vi kunne have gjort meget mere meget hurtigere, som giver mening, sagde han.

- Hullet som en si

Ifølge Bæredygtigt Landbrug frikender Miljøstyrelsen – der er tilsynsmyndighed – altså både sig selv og Næstved Kommune – blandt andet med baggrund i, at der ikke findes kemiske målinger fra hverken før, under eller efter hændelsen.

- Vores vandplanssag i Vestre Landsret forleden illustrerede tydeligt, hvor elendigt det danske måleprogram er, og hvordan hele overvågningsprogrammet er hullet som en si. Det kan man roligt fastslå, at sagen her endnu engang beviser. Hvordan kan man sige, at der ikke er sket en miljøskade, når der ikke måles?, spørger Nikolaj Schulz.

Vores vandplanssag i Vestre Landsret forleden illustrerede tydeligt, hvor elendigt det danske måleprogram er, og hvordan hele overvågningsprogrammet er hullet som en si. Det kan man roligt fastslå, at sagen her endnu engang beviser. Hvordan kan man sige, at der ikke er sket en miljøskade, når der ikke måles?

Nikolaj Schulz, chefjurist, Bæredygtigt Landbrug

Bæredygtigt Landbrugs chefjurist mener, at det er en trussel for miljøet, at der ikke bliver målt.

- Miljøstyrelsen er så vidt vides sat i verden for at beskytte miljøet – men det virker ikke sådan, når vi ser på konkrete forureningssager. Det kan være, at vi får lejlighed til at komme omkring emnet på vores vandløbskonference i Fredericia den 22. november, lyder det fra Nikolaj Schulz.

Læs også