bannerPos

Lukker 300.000 kubikmeter forurenet spildevand ud i Øresund

Skovshoved Havn huser mange store lystbåde. I næste uge er den mondæne havn dog også vært for en massiv udledning af spildevand til Øresund. Fotos: Lasse Ege Pedersen

AF: LASSE EGE PEDERSEN

NYHEDSREDAKTØR, EFFEKTIVT LANDBRUG
23-05-2020 07:00
Københavns Kommune og Gentofte Kommune har i fem dage startende fra søndag givet tilladelse til, at to spildevandsselskaber, som de selv er medejere af, lukker massive mængder af forurenende spildevand ud i Øresund. Hold øje med badevandskvaliteten, lyder advarslen.

Når det er solskin og 20 grader i Skovshoved Havn en formiddag i maj, bader folk i havnebadet. Nogle fisker, og kajakker, robåde og joller sejler ud i en lind strøm.

Men i et lille hjørne i den mondæne havn, der har hjemme nær nogle af Danmarks dyreste adresser på Strandvejen nord for København, blev der i denne uge også gjort klar til noget helt andet.

På fem dage – startende fra i morgen søndag – har spildevandsselskabet Novafos nemlig fået en midlertidig tilladelse af Gentofte Kommune til en udledning af 130.000 kubikmeter mekanisk renset spildevand til Øresund. I stedet for at ryge i et moderne rensningsanlæg på Amager bliver spildevandet via en ældre ledning nu sendt 1,5 kilometer direkte ud i Øresund.

Et Øresund, der i vandområdeplanerne lige nu er klasseret som i »ringe økologisk tilstand« og i »ikke god kemisk tilstand«.

Skal opbevare bleer

Onsdag formiddag i denne uge knoklede 8-10 mand fra et pumpefirma blandt meget andet med at sætte et telt op, som skal dække for en container.

- Ja, vi er ved at sætte det her op, så det ikke komme til at lugte, lød det bekræftende, da Effektivt Landbrug spurgte om lov til at tage et par billeder af firmaets arbejde i hjørnet af havnen.

Her bliver der arbejdet med at sætte telt op over det sted, hvor det materiale, som bliver fanget af en rist ved den mekaniske rensning, skal opbevares. Foto: Lasse Ege Pedersen

Containeren skal bruges til opbevaring af alt det materiale, som en rist ved den mekaniske rensning fanger. Venligt blev det forklaret, at det kan være alt fra både bleer, vatpinde, bind, kondomer og hvad der ellers må være i det vand, som der i Gentofte Kommune er røget i kloakken.

Selve næringsstofferne og de miljøfremmede stoffer bliver ikke fanget af risten.

Også udledning andet sted

Udledningen ved Skovshoved Havn er dog kun halvdelen. For ved Svanemøllen Havn seks-syv kilometer syd for Skovshoved Havn finder en endnu større udledning af mekanisk renset spildevand sted. Her har Københavns Kommune givet selskabet HOFOR en tilladelse til at udlede 160.000 kubikmeter spildevand. Det bringer altså den totale udledning på de fem dage startende søndag til Øresund op på 290.000 kubikmeter.

Regner det, bliver udledningen endnu større.

Sammenlagt fører udledningerne, fremgår af de to respektive tilladelser fra Københavns Kommune og Gentofte Kommune, til en udledning på cirka tolv tons kvælstof og to tons fosfor. Læg dertil de ukendte mængder miljøfremmede stoffer, som måtte være i spildevandet.

Kommuner ikke bekymret

Fra både Københavns Kommune og Gentofte Kommune, der begge selv er blandt ejerkommunerne af de to vand- og spildevandsselskaber, lyder det, at det er helt nødvendigt at give tilladelsen.

Årsagen er, at i kvarteret Nordhavn i København, som ledningen passerer på sin vej fra Skovshoved Havn og Svanemøllen Havn, inden den når rensningsanlægget på Amager, skal der laves en forundersøgelse forud for et boligbyggeri. I den undersøgelse tør man ikke risikere at komme til at ødelægge ledningen.

Fra Gentofte Kommune, der har givet tilladelsen til udledningen ved Skovshoved Havn, lyder det, at man finder den miljømæssig forsvarlig. Udledningen er kortvarig, vandudskiftningen i Øresund er stor, og spildevandet vil derfor blive kraftigt fortyndet, lyder det.

Københavns Kommune føler sig også sikker på, at udledningen ikke giver miljøproblemer.

Center for Miljøbeskyttelse (CMB) i Københavns Kommune er ikke bekymret for udledningen af spildevand over fem dage i næste uge. Kilde: Københavns Kommunes tilladelse til HOFOR

Der bliver dog sendt en opfordring af sted om, at man holder sig opdateret på badevandet. Strøm- og vindforhold har nemlig betydning for udledningen.

Samme melding om udledningens betydning for badevandet giver Københavns Kommune i sin tilladelse, hvor man også indskærper, at HOFOR skal huske at orientere kajak-, sejl- og roklubber, inden udledningen sættes i gang.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Gået viralt i landbrugskredse

Nyheden om udledningen i Øresund gik i den forløbne uge viralt i landbrugskredse på sociale medier. Det skyldes, at Growz, der beskriver sig selv som den uafhængige tænketank for det grønne erhverv, på sin Facebookside allerede søndag i sidste uge delte en nyhed fra Novafos.

»Tænk om en landmand fik tilladelse til at hælde gylle direkte i havet. Sikke et ramaskrig,« lyder det i opslaget, som siden er delt over 500 gange.

1900 droppet som referenceår: - De får et direktivproblem

Fra Seges påpeger man forud for eksperthøring i næste uge, at det strider mod EU’s vandrammedirektiv at droppe år 1900 som referenceår for klorofyl, mens man fastholder år 1900 som referenceåret for udbredelsen af ålegræs.

Miljøgodkendelse til andre staldsystemer

Ikke alle stalde passer ind i de traditionelle kasser i en miljøansøgning. SvineRådgivningen meddeler, at de har god erfaring med sådanne sager.

IGC forventer global overskudsproduktion i 2020

IGC, The International Grains Council, forventer en overskudsproduktion af afgrøder på globalt plan i sæsonen 2020 og 2021. Men det er ikke fra Europa, den store afgrødeproduktion i givet fald vil komme.

Mild morgenluft for industriel slagtesvineproduktion

Længe før klimadagsordenen blev sat af politikere og befolkning, var AgriFarm A/S klar med miljø- og klimavenlige løsninger for slagtesvineproduktion, der gør en industriel storstald til en venlig nabo.

Få tjek på smittebeskyttelsen i staldene

- Vi burde se på smittebeskyttelse i vores stalde som bedriftens virusprogram, anbefaler faglig chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas byggerådgivning.

- Udvikling er mit opium

Flemming Fuglede Jørgensen er i gang med et generationsskifte på »Borupgaard« med sin søn Peter. Samtidig har han netop erhvervet herregården »Christiansdal«. Der er muligheder i dansk landbrug. Men der skal kæmpes for at bevare dem, lyder vurderingen.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.
Side 1 af 1850 (36982 artikler)Prev1234567184818491850Next