Danva får kritik fra BL over bemærkning

Poul Vejby-Sørensen fra Bæredygtigt Landbrug imødegår påstand fra spildevandsselskabernes interesseorganisation.

- Det er simpelthen noget vrøvl og sort snak, lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs eksterne faglige rådgiver Poul Vejby-Sørensen, efter at Danva – interesseorganisationen for de danske drikkevands- og spildevandsselskaber – har skrevet følgende i en pressemeddelelse forud for flere spildevands-konferencer her i efteråret:

»Langt den største påvirkning af vandkvaliteten i søer, åer og kystnære områder kommer fra landbruget, der bidrager med over 60 procent af belastningen. Cirka 30 procent skyldes baggrunds-påvirkning, der enten kommer med havstrømme fra andre lande eller falder som forsuret regn. Under 10 procent i gennemsnit af den påvirkning, der er til vandmiljøet, stammer fra byernes udledning af spildevand gennem renseanlæg«.

Poul Vejby-Sørensen hæfter sig især ved pressemeddelelsens ord »påvirkning«.

- Påvirkning af og med hvad? Denne problematik omhandler såvel kvælstof som fosfor, og spildevand indeholder jo også organiske stoffer. Det er heller ikke det samme, der er problemet alle steder, forklarer Poul Vejby-Sørensen.

- Landbruget kan helt sikkert påvirke kvælstofniveauet i en sø et eller andet sted. Det betvivler ingen. Men fjordene er gennemgående belastet af store mængder dårligt renset spildevand med organisk stof og alt for meget fosfor, der fører til kvælstofbegrænsning – og i sommerperioden kommer der jo stort set ikke noget kvælstof ud fra drænene, så det er mission impossible at begrænse det yderligere, og det ville i øvrigt heller ikke gavne tilstanden i fjorde og kystvande. Det er forholdet mellem kvælstof og fosfor, der er interessant, siger han.

aldo

Læs også