Spildevandslog bør være offentligt tilgængeligt

Formanden for Djursland Landboforening, Hans Gæmelke, samler information om både Syd- og Norddjurs Kommunes spildevandsudledning. Han har senest besøgt Paul Erik Skifter fra Knebel, som ønsker, at landets rensningsanlæg skal lægge deres spildevandslog ud på nettet, så de bliver offentligt tilgængelige.

Fra Paul Erik Skifters terrasse i Knebel, har man frit udsyn til Knebel Rensningsanlæg. Det var der også tilbage i 2018, hvor Paul Erik Skifter kunne se, at der efter et massivt skybrud pludselig var en del aktivitet omkring anlægget. Efterfølgende skrev han en mail til Syddjurs Spildevand for at få en log på den pågældende dag. Faktisk ønskede han alle eksisterende logs ved overløb til Skellerup Å. Paul Erik Skifter forklarer, at efter adskillige forsøg, kom der omsider en mail retur, hvor han fik forklaret, at der ikke forefindes en log på den pågældende dag, og at der ikke var noget problem, da vandet løb ud via en pumpestation og var separeret forinden.

- Det passer simpelthen ikke. Vandet fra Knebel by løb i 2018 direkte ned i rensningsanlægget. Det vil altså sige både regnvand og kloakvand. Der var ikke separeret i Knebel på det tidspunkt. Det var de i fuld gang med at lave, fortæller Paul Erik Skifter.

Rensningsanlæggene har ikke pligt til at udlevere logs over de pågældende udledninger, men Paul Erik Skifter efterspørger mere synlighed. Og netop den opfordring ønsker han, formanden går videre med.

- Jeg mener, at de logs, der bliver lavet på de forskellige rensningsanlæg, skal være frit tilgængelige for offentligheden. Det skal ikke være en snirklet proces at finde frem til dem – det skal være nemt tilgængeligt, for det vedrører os alle, hvad der sker på rensningsanlæggene. Det må være i alle borgeres interesse, hvad vores spildevandsselskaber foretager sig, mener Paul Erik Skifter.

Invitationen er sendt

Hans Gæmelke er meget glad for, at foreningens medlemmer kontakter ham med egne observationer, så han får mest muligt fakta med i bagagen, når han skal tale med de kommunalt ejede spildevandsselskaber. For de er allerede inviteret og har takket ja til at komme til Djursland Landboforenings næste bestyrelsesmøde.

- Vi har inviteret Aqua Djurs og Syddjurs Spildevand til dialogmøde, hvor vi skal blive klogere på spildevandshåndteringen på Djursland. Vi er i bestyrelsen meget interesseret i håndtering af overløb og dermed miljøfremmede stoffer til vandmiljøet. Jeg ser frem til mødet, hvor vi forhåbentlig alle bliver meget klogere på vores spildevand, lyder det fra Hans Gæmelke.

teba

Læs også