Lancerer ny portal til klager

Nu kan du indgive klager over Landbrugsstyrelsens afgørelser via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal.

Siden den 1. april har det været muligt at indgive klager over Landbrugsstyrelsens afgørelser via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal.

- Landbrugsstyrelsen har ændret klagevejledningen for alle ordninger, men du kan i en overgangsperiode frem til udgangen af 2022 opleve, at klagevejledningen ikke angiver, at klagen skal indgives via klageportalen. Det vil dog alligevel være muligt at indgive klagen via klageportalen inden for klagefristen, oplyser Landbrugsstyrelsen.

Du kan tilgå klageportalen via borger.dk, virk.dk eller via kpo.naeveneshus.dk. Det er også muligt at få sin konsulent eller en anden person til det.

Muligt at blive fritaget

- Du kan ansøge Miljø- og Fødevareklagenævnet om fritagelse fra at bruge klageportalen. Du kan læse nærmere om betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside, www.naevneneshus.dk, lyder det fra styrelsen.

Klager over afgørelser om aktindsigt kan dog ikke indgives via klageportalen. I stedet får man en klagevejledning i brevet med afgørelsen.

Læs også