Markkort om efterafgrøder havde fejl

Den 6. juli udsendte Landbrugsstyrelsen et kort i Internet Markkort(IMK) med oversigt over marker indenfor områder, hvor der var krav om at etablere obligatoriske målrettede efterafgrøder. Men der var fejl i kortet, lyder det nu fra styrelsen.

Der var fejl i de IMK-kort, der blev sendt ud den 6. juli, og som viste, om en landmand har marker inden for et område, hvor der er et krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder.

Det oplyser Landbrugsstyrelsen. For ved en fejl havde kortlaget fået data fra sidste år, altså 2021. 

- Har du tjekket dit krav før 15. juli, kan der have været fejl i det angivne krav om udlæg af efterafgrøder, samt fejl i hvilke kystvandoplande, der er omfattet af et krav. I 2022 har nogle kystvandoplande højere krav og nogle har lavere set i forhold til 2021. Der er desuden syv nye kystvandoplande med obligatorisk krav i 2022. Landbrugsstyrelsen beklager fejlen, skriver styrelsen på sin hjemmeside. 

Landbrugsstyrelsen oplyser, at fejlen blev rettet den 15. juli kl. 10:50. Desuden lyder det fra styresen, at beregningerne i krav angående gødningskvote- og efterafgrødeskemaer ikke fejlede noget, og således var korrekte. 

Læs også