Derfor dør søerne i farestalden

De fleste søer, der dør spontant, dør i farestalden. Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet har fundet overraskende svar på hvorfor.

Aarhus Universitet har i en ny undersøgelse fundet overraskende svar på, hvorfor søerne ofte dør spontant i farestalden. Det skriver DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug i et nyhedsbrev med henvisning til et nyt DCA-projekt.

- Den helt dominerende dødsårsag var leverdrejninger. Hele 42 procent af søerne i projektet var døde, fordi en leverlap var drejet om sin egen akse og havde forårsaget stase og vævsdød. Til sammenligning var 17 procent af de obducerede søer døde af faringsproblemer, oftest fordi rådne grise var tilbageholdt i livmoderen. 17 procent af søerne var døde af infektioner, fortæller Hanne Kongsted, post.doc. ved Institut for Husdyrvidenskab, ifølge nyhedsbrevet.

Hun uddyber:

- 25 procent af de døde søer i studiet døde i perioden 0-5 dage fra faring, men også perioden sidst i diegivningen, altså cirka tre uger efter faring, har vist sig at være en højrisikoperiode. Den hyppigste dødsårsag, leverdrejning, forekommer i hele diegivningsperioden, men der lader til at være flere, der dør sidst i diegivningsperioden end omkring faring.

Mere forskning 

Det er nødvendigt at få en bedre forståelse af den høje forekomst af leverdrejninger for at kunne gå ind med en målrettet indsats, vurderer Hanne Kongsted.

- I forhold til tidligere studier i både ind- og udland er der tilsyneladende sket en kraftig stigning i forekomsten af leverdrejninger. Selvom det er en kendt dødsårsag, har den ikke tidligere været tillagt stor betydning for den generelle dødelighed. Den antagelse må vi altså nu tage til revision. Der bør laves undersøgelser, der kan fastlægge forekomsten af leverdrejninger i både drægtigheds- og diegivningsperioden og komme nærmere på årsagsforholdene, fortæller Hanne Kongsted.

Hun mener umiddelbart, at søernes anatomi kan være en del af årsagen. Noget andet, som forskerne vil kigge på, er, om stigningen i proteintildelingen til søerne har noget at gøre med den højere dødelighed.

Dødeligheden hos søer i Danmark i 2018 lå på 12,6 procent. Omtrent halvdelen dør spontant og ofte uden forudgående symptomer. De fleste spontane dødsfald sker i farestalden.

mip

Læs også