Højdespringere: Smågriseproducenter har næsten tredoblet driftsresultat i 2023

På trods af stigende omkostninger, særligt øgede renteudgifter, er det lykkedes landmændene at bibeholde en god indtjening.

Danmarks Statistik har netop udgivet de foreløbige regnskabsresultater for landbruget i Danmark. Tallene viser at gælden blandt heltidsbedrifter er faldet med ca. 16 mia. kr. i 2023, skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

- De helt ekstraordinære nedbringelser af gæld vi så i 2022, var følger af opkonverteringer af fastrentelån og gunstige afregningspriser, denne tendens er fortsat i 2023, om end prisen på mælk og planteprodukter har været faldende i 2023. Omkostningerne er ligeledes højere i 2023 end i 2022, hvor særligt renteomkostninger er steget, siger chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, Mikkel Vestby Jensen.

Generelt er omkostningerne stadig høje, hvilket afspejles i det endelige resultat, der ligger væsentligt lavere end i 2022. For eksempel er omkostningerne til finansiering for en gennemsnitlig konventionel malkekvægsbedrift i 2023 steget med ca. 0,8 millioner kroner i forhold til 2022.

Konventionelle smågriseproducenter er årets højdespringere, som næsten har tredoblet driftsresultatet i 2023 i forhold til året før.

Nød godt af konverteringer

De integrerede bedrifter oplever en svag nedgang i deres driftsresultat 2023, mens slagtesvineproducenternes resultat bliver halveret i forhold til 2022.

Omkostningerne til produktion af et slagtesvin er nogenlunde på niveau med året før, men finansieringsomkostningerne er steget med ca. 1,6 millioner kroner, hvilket afspejles i resultatet.

Det største fald i driftsresultat ses ved konventionelle heltids planteavlsbedrifter, hvor det rekordhøje driftsresultat før ejeraflønning i 2022 på ca. 2,6 millioner kroner for en gennemsnitsbedrift er reduceret med ca. 2 millioner kroner til 0,6 millioner kroner. Dette skyldes begrænsede udbytter grundet den udbredte tørke i kombination med faldende afgrødepriser. Derudover er planteavlsbedrifternes driftsresultat påvirket af højere finansieringsomkostninger, som for en gennemsnitsbedrift var 1,9 millioner kroner i 2023.

Tallene, som Danmarks Statistik har udgivet, er foreløbige, og de endelige opgørelser forventes at ligge klar i primo december. Tallene viser grundlæggende positive takter og vi ser nogle stærke velkonsoliderede bedrifter, vurderer Mikkel Vestby Jensen.

- Mange nød i 2022 godt af konverteringerne og fik afdraget noget gæld. Det lader til at langt hovedparten af dem, der havde vilje og mulighed for at konvertere udnyttede det også i 2023, således, at næsten 88 pct. af realkreditgælden i første kvartal 2024 var i variabel rente, siger han.

For tidligt at juble

Selvom tallene er godt nyt som helhed for dansk landbrug med stabil indtjening og stigende soliditet, så er der udefrakommende faktorer, som hurtigt kan ændre billedet.

- Vi er i en meget volatil tid. Der skal ikke meget til, før vi har en helt ny situation, og det skal man naturligvis have for øje, når man kigger på tallene. Det er ikke alle F3 og F5-lån, der endnu er blevet rentetilpasset. Derfor vil vi, i hvert fald for en tid endnu, vil se ind i stigende renter. Alt i alt er det dog positivt at soliditeten er stigende, specielt når vi ser ind i et rentemarked med høje omkostninger. Med ECB’s rentenedsættelse den 6. juni 2024 går det langsomt mod bedre tider, siger Mikkel Vestby Jensen.

De foreløbige resultater viser, at gælden for heltidsbedrifterne i 2023 er opgjort til 194 milliarder kroner. Den samlede gæld for alle bedrifter er på 249 milliarder kroner.

Læs også